Мускулноскелетни смущения (МСС) — идентифициране и предотвратяване на рисковете за жени, работещи лица мигранти и ЛГБТИ

Keywords:

Работната сила в Европа става все по-разнообразна, като участието на някои особени групи е по-високо на пазара на труда, например жените, мигрантите и ЛГБТИ.

В тази информационна справка се изтъква, че тези групи са изложени на специфични рискове и в по-голяма степен от другите работещи лица. Тези рискове, а именно тормоз, несигурност за работата и ниско заплащане, са свързани с повишена вероятност от развитие на мускулноскелетни смущения (МСС).

Особено важно за здравословните и производителни работни места е в оценката на риска да се вземат предвид въпросите на пола и разнообразието на работната сила. Информационната справка съдържа примери за инициативи и практики на фирмите, насочени към предотвратяване на свързаните с МСС рискове сред тези групи работещи.

Изтегляне in: en | fr | is | mt | nl | pt | ro | sv |