Информационен бюлетин: Замяна на опасните вещества на работното място

Keywords:

Най-добрият начин да се намалят рисковете е премахване или замяна на опасните вещества, а най-важната стъпка в този процес — цялостната оценка на риска.

В информационния бюлетин са представени различни основни принципи, практически съвети, най-добри практики, инструменти и методи за оценка на риска и полезни препратки, които ще ви направляват през поетапния процес на замяна на опасните вещества на работното място. 

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | nl | no | pl | pt | ro | sl | sv |