E-fact 46: Насърчаване на психичното здраве в сектора на здравеопазването

Keywords:

Според Международната организация на труда (MOT, 2005 г.) психосоциалните проблеми могат да доведат до заболявания, травми, стигматизиране, изолация и дори смърт. Те могат също да окажат значително въздействие върху работодателя — например намалена производителност и занижен морал. Персоналът в сектора на здравеопазването е особено изложен на подобни рискове за психичното здраве (Световна здравна организация (СЗО), 2004 г.). Поради това е важно и е от голяма полза да се инвестира в насърчаването на психичното здраве в сектора.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |