You are here

Publikácie
20/06/2007

Factsheet 69 - Mladí zamestnanci – Fakty a čísla. Vystavenie rizikám a vplyv na zdravie

Factsheet 69 - Mladí zamestnanci – Fakty a čísla. Vystavenie rizikám a vplyv na zdravie

Tento informačný leták obsahuje zhrnutie správy o hodnotení rizík týkajúcich sa mladých zamestnancov. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť prehľad rizík, ktoré ohrozujú mladých zamestnancov pri práci, ako aj dlhodobých a krátkodobých dôsledkov vyplývajúcich z vystavenia zamestnancov týmto rizikám. Uvedený prehľad sa poskytuje prostredníctvom analýzy štatistík a štúdií a vybraných prípadových štúdií o prevencii. Pre mnohé sektory a zamestnania, v ktorých pracujú mladí ľudia, je typické vysoké riziko nehodovosti a vystavenie viacerým rizikám na pracovisku. Je potrebné prijať konkrétne zamerané opatrenia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj každodennej praxe na pracovisku. V tomto informačnom letáku sa poskytuje niekoľko odporúčaní.

Objednať vytlačenú kópiuEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV