Dohľad nad telepracovníkmi a ich monitorovanie: dosah na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Keywords:

V tomto diskusnom dokumente sa skúma dosah (digitálnych) postupov dohľadu nad telepracovníkmi a ich monitorovania, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pričom sa skúmajú aj rozdiely medzi pracovníkmi na mieste a pracovníkmi na diaľku. Zo zistení vyplýva, že hoci takéto systémy môžu zvýšiť psychosociálne riziká a mať negatívny vplyv na zdravie, vykonávanie preventívnych opatrení v oblasti BOZP pozitívne vplýva na znižovanie týchto rizík a obmedzuje nepriaznivé účinky na zdravie.

Tieto poznatky sú mimoriadne prínosné pre rozšírenie ochrany zdravia a bezpečnosti na tento nový druh pracovníkov, pričom sa zohľadňujú aj iné formy práce organizovanej mimo priestorov zamestnávateľa.

Prevziať in: en