Úprava práce na diaľku v Európe po pandémii COVID-19: najnovšie vývojové trendy

Keywords:

Pribúdanie telepráce v dôsledku pandémie COVID-19 viedlo k ďalšiemu výskumu tejto formy organizácie práce a jej vplyvu na duševnú pohodu zamestnancov a ich zdravie. Telepráca má síce svoje výhody vrátane flexibility a samostatnosti, ale má aj nevýhody.

Správa EU-OSHA sa zameriava na to, ako je telepráca v súčasnosti v Európe regulovaná, a predstavuje prehľad právnych opatrení po pandémii ochorenia COVID-19 v EÚ. Poukazuje tiež na trvalé zmeny v právnych predpisoch a vývoj kolektívneho vyjednávania v niekoľkých členských štátoch EÚ od začiatku pandémie.

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme