Hybridná práca: nové možnosti a otázky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Keywords:

Po pandémii COVID-19 sa stredobodom pozornosti stal prechod na hybridnú prácu, ktorá kombinuje prácu na diaľku aj prácu na mieste. V tomto diskusnom dokumente sa skúma hybridná práca a jej dôsledky na pracovné podmienky a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). 

Vymedzuje sa fenomén hybridnej práce v kontexte modelov práce na diaľku a skúmajú sa jej kľúčové črty, ako aj jej rozširovanie v európskej pracovnej sile. Objasňujú sa súvislosti, ako hybridná práca mení zavedené normy a prináša nové možnosti a otázky pre zamestnávateľov i zamestnancov.

Prevziať in: en