Riadenie dodávateľského reťazca v stavebníctve: Regulácia BOZP pod vedením odberateľa v zložitých stavebných projektoch

Keywords:

Stavebníctvo je odvetvím s najvyšším počtom smrteľných pracovných úrazov a pracovných úrazov bez smrteľných následkov v celej EÚ. Pre toto odvetvie typická zložitosť nelineárnych dodávateľských reťazcov posunula do stredobodu pozornosti konečných odberateľov, ktorí by mali byť schopní získať nové zručnosti s pomocou verejných orgánov a tvorcov politík pri zlepšovaní BOZP a pracovných podmienok. Tento informačný dokument približuje reguláciu riadenú odberateľmi na dvoch príkladoch podnikových postupov, pričom poukazuje na súčasné postupy, ich praktické dôsledky a potenciálne prínosy.

Prevziať in: en | fr | lt | mt | pt |