Zhrnutie Zlepšovanie BOZP cez dodávateľské reťazce: trhové iniciatívy v agropotravinárskom a stavebnom priemysle

Keywords:

Napriek zmenám v štruktúre dodávateľských reťazcov v reakcii na sociálno-ekonomické faktory je Európska únia a prosperita jej fungovania neoddeliteľne spojená s úspechom európskych podnikov. Stúpajúci význam udržateľného a etického správania v rámci distribučných vzťahov zdôrazňuje dôležitosť zlepšenia BOZP a pracovných podmienok. V správe sú predstavené výsledky prehľadu literatúry vykonaného v rámci projektu EU-OSHA o trhovom vplyve BOZP v dodávateľských reťazcoch, pričom sa skúmajú najmä dve kľúčové odvetvia EÚ: poľnohospodársko-potravinársky a stavebný.

Prevziať in: de | en | fr | mt | ro | sl |