Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s teleprácou – tipy pre pracovníkov vykonávajúcich teleprácu

Keywords:

Telepráca nadobúda v posledných rokoch čoraz väčší význam. Ponúka mnoho potenciálnych výhod, môže mať však vplyv na zdravie pracovníkov a zhoršiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy, ak nie je náležite riadená.

Táto powerpointová prezentácia sa zameriava na teleprácu z domu a na to, prečo má byť súčasťou postupu posúdenia rizík každého zamestnávateľa. Opisujú sa v nej aj hlavné rizikové faktory poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s teleprácou a stanovujú sa v nej preventívne opatrenia na ich riešenie.

Prevziať in: cs | el | en | es | fr | hr | mt | no | pt | ro | sk | sl | sv |