Kariéra

Zamestnanci našej agentúry EU-OSHA pracujú v stimulujúcom a mnohonárodnom pracovnom prostredí. Naše kancelárie sa nachádzajú v kultúrne živom meste Bilbao.

V agentúre EU-OSHA sú všetky druhy profilov, ale všetci naši zamestnanci – od manažérov projektov po úradníkov pre komunikáciu a správcov – majú zručnosti, zanietenosť a nadšenie, ktoré potrebujeme, aby sme pomohli urobiť z Európy bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie miesto na prácu.

Viac informácií o kariére v Európskej únii nájdete na webovej lokalite Európskeho úradu pre výber pracovníkov (European Personnel Selection Office (EPSO).

 

Who we employ

Pracovné ponuky v agentúre EU-OSHA sú otvorené pre štátnych príslušníkov 27 členských štátov Európskej únie a Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (zmluvné strany dohody o EHP).

EU-OSHA je zamestnávateľ, ktorý uplatňuje princíp rovnosti príležitostí. Žiadosti, uchádzačov o zamestnanie či stážistov posudzujeme bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, rasový, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženské vyznanie alebo presvedčenie, politický alebo iný názor, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, pôvod, zdravotné postihnutie, štátnu príslušnosť, vek, sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.

Reserve lists

Reserve lists are composed of candidates who successfully passed a selection procedure for specific positions (see “Vacancies – Completed).

Reserve lists are valid for a certain period and may be extended. Candidates in valid reserve list(s) may be offered a job in line with the Agency’s needs.

For some positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Akceptujeme len žiadosti v súvislosti s konkrétnym inzerátom voľného miesta alebo stáže, ale nespracúvame iniciatívne žiadosti.

Preto nepotvrdzujeme doručenie, ani neodpovedáme na iniciatívne žiadosti o prijatie do zamestnania alebo o stáž.

Enquiries

Na všetky otázky odpovie oddelenie ľudských zdrojov na adrese: recruitment at osha.europa.eu.