Srbija

Za sigurnost i zdravlje na radu u Republici Srbiji odgovorno je Ministarstvo rada i socijalne politike. Ministarstvo obuhvaća dva upravna tijela koja su aktivna na ovom području, odnosno Upravu za sigurnost i zdravlje na radu, koja, među ostalim, priprema zakonodavstvo, i Inspektorat rada nadležan za nadgledanje nad provedbom.

Ministarstvo rada i socijalne politike izravno i neprestano surađuje s ostalim tijelima (ministarstvima nadležnima za zdravlje, okoliš, rudarstvo itd.) i ustanovama nadležnima za zdravlje, mirovinsko i invalidsko osiguranje kao i sa socijalnim partnerima, sveučilištima i ostalima.

Kontaktna točka Europske agencije za zaštitu na radu, Uprava za sigurnost i zdravlje na radu uspostavila je u Srbiji nacionalnu mrežu za sigurnost i zdravlje na radu koja obuhvaća predstavnike linijskih ministarstava, socijalnih partnera, sveučilišta i ostalih.

 

Focal points' contact details

 • Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
  Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
  11000
  Belgrade
  Serbia
  Contact person: Miodrag LONCOVIC
  E-mail address:
  miodrag.l [at] minrzs.gov.rs