Mađarska

Mađarska vlada uvela je poziciju ministra za politiku zapošljavanja koji je, zajedno s uredima okruga na koje je podijeljen glavni grad i pokrajinskim uredima, zadužen za izvršavanje administrativnih dužnosti tijela nadležnih za pitanja rada te za sigurnost i zdravlje na radu.

Uredi okruga u glavnom gradu i pokrajinski uredi teritorijalna su državna upravna tijela, koja provode inspekcije sigurnosti i zdravlja na radu, a Odjel za sigurnost i zdravlje na radu u Ministarstvu nacionalnog gospodarstva, osigurava među ostalim, stručne smjernice tijelima za inspekciju sigurnosti i zdravlja na radu te aktivno doprinosi pripremi i razradi propisa u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. Osim toga, Odjel za sigurnost i zdravlje na radu upravlja radom nacionalne kontaktne točke Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu te u tom svojstvu surađuje i sa socijalnim partnerima.

Zasebna organizacija (nadzorno tijelo za regulirane djelatnosti) nadzire sigurnost radnih mjesta povezanih s rudarenjem.

Focal points' contact details