Ugradnja sigurnosti i zdravlja na radu u obrazovanje

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Ugradnja ili uključivanje sigurnosti i zdravlja na radu podrazumijeva njihovo sustavno unošenje u nastavne jedinice. U idealnom slučaju ti će aspekti postati dio svakodnevnog života učenika, roditelja i osoblja.

Ako djeca počnu učiti o sigurnosti i zdravlju isto kao što uče čitati i pisati, ti će aspekti postati prirodni dio načina na koji ona rade, igraju se i žive. Pritom će razviti dobar odnos prema sigurnosti i zdravlju koji će ih pratiti tijekom njihova radnog vijeka.

Započnite mladi, ostanite sigurni: uspješno obrazovanje u području sigurnosti i zdravlja na radu

Sigurnost i zdravlje na radu najbolje je uključiti u pojedine predmete nego podučavati kao zasebnu temu. Učenjem na temelju djelovanja i primjera iz stvarnog života omogućit će se prenošenje poruke u domove djece i mladih osoba. Ključne se poruke mogu ponoviti na različite načine za različite dobne skupine – kako u osnovnim školama, tako i u visokim školama za stručno osposobljavanje.

Pristup kojim su obuhvaćene sve vrste škola idealan je model. Uključivanje sigurnosti i zdravlja na radu u daljnje obrazovanje teži je i manje razvijen postupak, osobito na sveučilištima. Međutim, primjenjuje se isti model kojim su obuhvaćene sve vrste ustanova. Umrežavanje i partnerska suradnja s tijelima nadležnima za sigurnost i zdravlje na radu ključni su za doprinos uspješnom uključivanju.

Uključivanje teme sigurnosti i zdravlja na radu u školski život

U okviru pristupa kojim su obuhvaćene sve vrste škola kombinira se obrazovanje i upravljanje školom. Učenici i osoblje rade zajedno kako bi školu učinili sigurnim i zdravim mjestom rada i učenja na sljedeće načine:

 • obrazovanjem o rizicima i upravljanjem sigurnošću i zdravljem na radu, primjerice uključivanjem učenika u otkrivanje opasnosti
 • obrazovanjem u području zdravlja i promicanjem zdravlja, primjerice inicijativama o zdravim školama
 • promicanjem dostojanstva i poštovanja za svakoga, primjerice kampanjama protiv nasilja
 • brigom za okoliš, primjerice ponovnom uporabom i recikliranjem

Savjeti za uspješno uključivanje

Iz studija slučaja poznato je koji čimbenici pridonose funkcioniranju pristupa kojim su obuhvaćene sve vrste škola:

 • vodstvo koje preuzima ravnatelj u cilju motiviranja osoblja i učenika
 • uključivanje učenika, roditelja i osoblja
 • pružanje praktične potpore i alata; inicijativa „
  Napo za učitelje
  ” pokazala se vrlo korisnom u ovom području
 • osposobljavanje za učitelje
 • umrežavanje između škola
 • suradnja između tijela nadležnih za sigurnost i zdravlje na radu te tijela nadležnih za obrazovanje
 • praktično postupanje i povezivanje obrazovanja o rizicima s predmetima koji se podučavaju

Više informacija: