Istraživanje o psihosocijalnim rizicima i mentalnom zdravlju

© fizkes - stock.adobe.com

Nadovezujući se na svoje prethodne aktivnosti povezane s psihosocijalnim rizicima, relevantnim projektima u području digitalizacije i mišićno-koštanih poremećaja, EU-OSHA provodi istraživački projekt (2022. – 2025.) kako bi pružila pouzdane detaljne informacije o psihosocijalnim rizicima povezanima s radom te o mentalnom zdravlju na radnom mjestu u svrhu politike, prevencije, podizanja svijesti i razmjene praksi. Aktivnost je povezana i s paralelnom aktivnošću u sektoru zdravstvene i socijalne skrbi.

To istraživanje uvod je u EU-OSHA-inu kampanju za zdrava radna mjesta 2026. – 2028., usmjerenu na mentalno zdravlje i psihosocijalne rizike na radnom mjestu u „novim i zanemarenim skupinama zanimanja, sektorima i područjima”.

Tim se radom podržava i djelovanje Europske komisije u području sveobuhvatnog pristupa mentalnom zdravlju.

 

Ciljevi aktivnosti su sljedeći:

  • upotreba podataka iz postojećih istraživanja i novih podataka radi boljeg razumijevanja temeljnih uzroka psihosocijalnih rizika i učinkovitih praksi prevencije u različitim sektorima, zanimanjima i skupinama
  • utvrđivanje uspješnih inicijativa za sprječavanje psihosocijalnih rizika povezanih s radom i upravljanje njima te promicanje mentalnog zdravlja na radu u široj javnosti
  • unaprjeđenje znanja i poticanje rasprava o politici i preventivnim mjerama na nacionalnoj razini među tvorcima politika i stručnjacima iz područja sigurnosti i zdravlja na radu.

Istraživački zadatci odnose se na preglede literature, prikupljanje i analizu podataka, utvrđivanje najboljih praksi, studije slučajeva, praktične alate te materijale za podizanje svijesti.

 

Projekt obuhvaća sljedeća područja istraživanja:

 

Činjenice i brojke o psihosocijalnim rizicima povezanima s radom

Potrebne su nam informacije o učestalosti i troškovima psihosocijalnih rizika povezanih s radom diljem Europe kako bismo pomogli tvorcima politika na razini EU-a i na nacionalnoj razini da bolje usmjere svoje instrumente i djelovanja. To područje istraživanja uključuje rezultate ankete „EU Flash Eurobarometer – OSH Pulse” za 2022. i istraživanja ESENER. Zasebnim istraživanjem objedinjuju se i analiziraju podatci iz relevantnih i pouzdanih službenih izvora kako bi se poboljšalo naše razumijevanje učestalosti i temeljnih uzroka psihosocijalnih rizika povezanih s radom. 

 

Politika i praksa upravljanja psihosocijalnim rizicima povezanima s radom

Tim se područjem istraživanja ispituje kako različite države članice pristupaju prevenciji psihosocijalnih rizika povezanih s radom, opisivanjem mjera koje su poduzele odabrane države članice i utvrđivanjem čimbenika uspjeha i izazova. 

 

Sektori i raznolikost / ranjive skupine 

Psihosocijalni rizici povezani s radom posebno su zabrinjavajući u nekim zanimanjima. Manja pozornost posvećuje im se među nekim skupinama radnika koji se mogu suočavati s posebnim problemima.  Istraživanje u tom području bavi se načinom na koji psihosocijalni rizici utječu na određene sektore i zanimanja te povezanim praksama prevencije. To se odnosi na radnike s niskim socioekonomskim statusom te na radnike u građevinskom i poljoprivrednom sektoru. 

 

Psihosocijalni rizici i zdravlje

Psihosocijalni rizici proizlaze iz lošeg načina rada, organizacije i upravljanja, kao i iz lošeg socijalnog konteksta rada, a mogu dovesti do negativnih psiholoških, fizičkih i socijalnih ishoda. Istraživanje u tom području obuhvaća unaprjeđenje znanja o psihosocijalnim rizicima i zdravlju.

 

Nasilje i uznemiravanje

Istraživanje u tom području obuhvaća nasilje trećih strana, kao što su pacijenti, klijenti i ostala javnost, zlostavljanje i uznemiravanje na radnom mjestu te veze između sigurnosti i zdravlja na radu i nasilja u obitelji. 

 

Povratak na posao i pružanje podrške radniku koji ima problema s mentalnim zdravljem 

Istraživanjem u tom području opisuju se dobre prakse u pružanju podrške osobama koje imaju problema s mentalnim zdravljem, povezanih ili nepovezanih s radom, kako bi ostali na poslu ili se uspješno vratili na posao nakon bolovanja.

 

Smjernice i alati

U okviru tog područja pružaju se resursi za upravljanje psihosocijalnim rizicima.