Sustavi za upozoravanje i praćenje u području sigurnosti i zdravlja na radu

Obrazac priznatih bolesti za koje će se primiti naknada ne odražava stvarnu situaciju na radnom mjestu. Na  radionici EU-OSHA-e o zastupljenosti bolesti povezanih s radom zaključeno je da, unatoč obvezama izvještavanja i otvorenom popisu profesionalnih bolesti, često ne postoji sustav za aktivno utvrđivanje, ciljanje i odgovor na prijave potencijalnih slučajeva bolesti povezanih s radom. Sustavi za praćenje mogu pomoći prevladati taj problem prikupljanjem izvješća od brojnih upućenih i obučenih liječnika ili drugih obučenih stručnjaka (npr. medicinskih tehničara u medicini rada), čiji je posao, među ostalim, provođenje nadzora i izvještavanje.

Praćenje izvješća o bolestima povezanima s radom koje se smatraju ranim znakovima upozorenja može nam pomoći utvrditi situacije ili radna mjesta na kojima treba poboljšati upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu. EU-OSHA objavila je istraživanje o sustavima za upozoravanje i praćenje ranih znakova bolesti povezanih s radom:

Sustavi za upozoravanje i praćenje – pregled literature

Stručna radionica o sustavima za upozoravanje i praćenje – zbornik radova

Pristupi praćenja i upozoravanja radi utvrđivanja bolesti povezanih s radom u EU-u Izvješće i sažetak

Stručna radionica o sustavima za upozoravanje i praćenje – radionica o politici – postupci 

Pristupi praćenja i upozoravanja radi utvrđivanja bolesti povezanih s radom u EU-u Prezentacija za stručnu publiku

Istražite sve stručne dokumente za raspravu o sustavima za upozoravanje i praćenje