Nacionalno zakonodavstvo o sigurnosti i zdravlju na radu

National legislation on safety and health at work

Europskim direktivama utvrđene su minimalne norme za osiguravanje sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Direktive EU-a provode se putem nacionalnih zakonodavstava država članica.

Države članice mogu donijeti stroža pravila radi zaštite radnika, no njihovo zakonodavstvo mora biti usklađeno s minimalnim normama. Kao rezultat toga, nacionalna se zakonodavstva u pogledu sigurnosti i zdravlja razlikuju diljem Europe.

Popis nacionalnih provedbenih mjera dostupan je u podnožju sažetka svake direktive u EU-OSHA-inu odjeljku o europskim direktivama. Primjerice, ako odaberete Okvirnu direktivu o sigurnosti i zdravlju na radu, u podnožju stranice pronaći ćete poveznicu koja vodi do internetske stranice EUR-Lex na kojoj se nalazi popis nacionalnih provedbenih zakona za tu direktivu.

Europska komisija provela je procjenu praktične provedbe direktiva Europske unije o sigurnosti i zdravlju na radu u državama članicama EU-a (2015.) koja je sažeta u kratkom objedinjenom izvješću.

Više informacija o nacionalnim zakonima u području sigurnosti i zdravlja na radu dostupno je i u člancima na OSHwiki o nacionalnim sustavima.

Više informacija o određenom nacionalnom zakonodavstvu možete saznati tako da se obratite odgovarajućoj EU-OSHA-inoj kontaktnoj točki države članice koja vas zanima.