Više osoblje


Izvršni direktor

g. William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar od 1998. radi u EU-OSHA-i gdje se bavi područjem koordinacije istraživanja i novih rizika te je bio odgovoran za prvo Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER). Od 2012. do 2021. bio je voditelj EU-OSHA-ina Odjela za prevenciju i istraživanje koji razvija sadržaj o sigurnosti i zdravlju na radu za tu agenciju. Od 2021. do službenog imenovanja izvršnim direktorom 2023. obnašao je ulogu privremenog izvršnog direktora.

William je završio preddiplomski studij prava i poslijediplomski studij ergonomije. Prije zapošljavanja u EU-OSHA-i bavio se akademskim istraživanjem kulture sigurnosti poduzeća te je radio i u privatnom sektoru kao savjetnik za ergonomiju i voditelj istraživanja za projekte u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Izjava o interesima - CV

Voditelj Odjela za komunikacije i promidžbu

Coming soon

Privremena voditeljica Odjela za prevenciju i istraživanje

Coming soon

Voditelj Centra za resurse i usluge

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo pridružila se EU OSHA-i u rujnu 2023. Kao voditeljica Odjela za resurse i usluge vodi tim koji upravlja ljudskim resursima, financijama, nabavom, dokumentacijom, unutarnjom kontrolom i objektima.

Prije nego što se pridružila EU-OSHA-i, Donianzu je više od 16 godina radila u Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva (EFCA) u Vigu, prvo kao voditeljica sektora za financije i nabavu, a kasnije kao zamjenica voditelja Jedinice za resurse i IKT.

Izjava o interesima – životopis