You are here

Europske smjernice

Postoje različite vrste smjernica kao što su praktične smjernice Europske komisije kojima se utvrđuju najbolje prakse za sprečavanje rizika, preporuke Vijeća, komunikacije Europske komisije, sporazumi socijalnih partnera EU-a i ostalo.