Sprečavanje prijevara i sukoba interesa

EU-OSHA se obvezala poboljšati djelovanje u pogledu sprečavanja i otkrivanja prijevara i uvjeta za istrage prijevara te postići odgovarajuću razinu u području odštete i odvraćanja, uz razmjerne i odvraćajuće sankcije te poštovanje propisanih postupaka.

Sprječavanje prijevara

S tim je ciljem Agencija usvojila sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv prijevara kojom se utvrđuju odgovornosti raznih dionika.

To je u skladu s financijskom uredbom Agencije (članci 30. i 111.) i zahtjevima plana međuinstitucionalne radne skupineo primjeni zajedničkog pristupa u pogledu budućnosti agencija EU-a.

Korisne poveznice

Sukob interesa – sprječavanje i upravljanje

EU-OSHA nastoji zajamčiti integritet odluka koje donosi i informacija koje objavljuje te poticati odgovornost s obzirom na svoje djelovanje i aktivnosti. Zbog toga sprječavanje sukoba interesa i upravljanje njima igraju važnu ulogu.

Po imenovanju i svake četiri godine nakon toga članovi Upravnog i Izvršnog odbora podnose izjave o interesima i izjave o nepostojanju sukoba interesa, u skladu s politikom Agencije o sprječavanju sukoba interesa i njihovu upravljanju. Informacije su dostupne na internetskoj stranici. Iste se odredbe primjenjuju i na vanjske stručnjake.

Osim toga, kako bi se zajamčila transparentnost, javno su dostupne i izjave izvršnog direktora i članova višeg osoblja o nepostojanju sukoba interesa.

Korisne poveznice

Politika Agencije o upravljanju sukobima interesa

Izjave članova Upravnog odbora, Izvršnog odbora i savjetodavnih skupina o nepostojanju sukoba interesa

Izjave izvršnog direktora i članova višeg osoblja o nepostojanju sukoba interesa

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA