E-vodič „Zdrava radna mjesta za sve uzraste”

Image

E-vodič „Zdrava radna mjesta za sve uzraste” organizacijama pruža informacije i podršku u području upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu u kontekstu starenja radne snage. Njime se nastoji razviti svijest i znanje povezano sa starenjem radne snage, samim procesom starenja te njegovim posljedicama na radnom mjestu te pružiti praktične smjernice za suočavanje s izazovima koji su s time povezani.

E-vodič pruža informacije o:

  • upravljanju zaposlenicima starije dobi
  • procjeni rizika koja uzima u obzir dob
  • promicanju zdravlja na radnom mjestu

te drugim važnim temama za poslodavce, stručnjake za sigurnost i zdravlje na radu, osoblje za ljudske resurse i zaposlenike.

On sadrži i studije slučaja te pojmovnik u kojemu su objašnjeni neki pojmovi koji se često koriste.

Pristup e-vodiču