Sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima

©EU-OSHA/David Tijero

Mikropoduzeća i mala poduzeća ključni su pokretači gospodarskog rasta, inovacija, zapošljavanja i socijalne integracije te su okosnica gospodarstva EU-a.

U preporuci Komisije 2003/361/EZ mikropoduzeća i mala poduzeća definirana su na sljedeći način:

  • mikropoduzeće ima manje od 10 zaposlenih i godišnji promet ili bilancu u iznosu manjem od 2 milijuna EUR,
  • malo poduzeće ima manje od 50 zaposlenih i godišnji promet ili bilancu u iznosu manjem od 10 milijuna EUR.

U 2018. zabilježeno je nešto više od 25 milijuna malih i srednjih poduzeća u EU-u, od koji su 93 % bila mikropoduzeća. Mala i srednja poduzeća činila su 99,8 % svih poduzeća u nefinancijskom poslovnom sektoru EU-a (NFBS), gdje su ostvarila 56,4 % dodane vrijednosti i 66,6 % radnih mjesta.

Izvor: Godišnje izvješće o europskim malim i srednjim poduzećima 2018/2019, str. 11.

S kojim su izazovima suočena mikropoduzeća i mala poduzeća?

U mikropoduzećima i malim poduzećima često se loše upravlja sigurnošću i zdravljem na radu, a radnicima prijeti veća opasnost od nesreća na radu i zdravstvenih tegoba povezanih s radom. Mikropoduzeća i mala poduzeća heterogena su i nemaju jedinstvene predstavnike. To uzrokuje poteškoće u nadzoru radnih uvjeta, podizanju svijesti i poticanju sigurnosti i zdravlja na radu. Navedeni problem prioritet je nacionalnih strategija za sigurnost i zdravlje na radu, strateškog okvira Europske komisije i u kontekstu Europskog stupa socijalnih prava.

Prema raznim studijama, uključujući EU-OSHA-ino Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER), što su poduzeća manja, to su veći izazovi u pogledu upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu. Međutim, prema rezultatima ESENER-a čak su i izrazito mala poduzeća prijavila visoku razinu upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu u nekim zemljama EU-a i gospodarskim sektorima. To pokazuje kako se upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima može znatno poboljšati uz odgovarajuću podršku. 

Projekt EU-OSHA-e za poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima

Cilj je EU-OSHA-ina opsežnog projekta „Poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima“ (2014. – 2018.) prepoznati ključne čimbenike uspješnosti s obzirom na politike, strategije i praktična rješenja za poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima u Europi.

Koji su zaključci istraživanja o sigurnosti i zdravlju na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima?

U prvom dijelu projekta upućuje se na razmjere izazova u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu s kojima su suočena mikropoduzeća i mala poduzeća diljem Europe te na neke čimbenike koji doprinose lošem upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu u tim poduzećima. U pregledu literature Kontekst i mehanizmi sigurnosti i zdravlju na radu u malim i mikropoduzećima u EU-u istaknut je „opći nedostatak sredstava koji ima više aspekata” zbog čega niz mikropoduzeća i malih poduzeća primjenjuje „kratkovidne strategije”. Glavne karakteristike takvih poduzeća su sljedeće: slab gospodarski položaj, zabrinutost za gospodarski opstanak poslovanja, nedovoljna ulaganja u sigurnost i zdravlje na radu, ograničeno znanje, svijest i kompetencija vlasnika-rukovoditelja te njihovi stavovi i prioriteti koji ne idu u prilog sigurnosti i zdravlju na radu.

Perspektiva radnog mjesta

Stavovi i prakse s obzirom na sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima ispitane su temeljitim i sveobuhvatnim intervjuima s radnicima i vlasnicima-rukovoditeljima. Neki od često primijećenih stavova obuhvaćali su izrazito reakcijski pristup sigurnosti i zdravlju na radu; percepciju prema kojoj je „zdrav razum” dovoljna mjera sigurnosti i zdravlja na radu te uvjerenje da su rizici „dio posla”. Međutim, pronađeni su i primjeri dobrih praksi.

Pročitajte izvješće Sigurnost i zdravlje u mikropoduzećima i malim poduzećima u EU-u: procjena iz perspektive radnog mjesta.

Postoje li dobre prakse koje mogu poslužiti kao temelj?

Postoji niz primjera uspješnih politika, strategija i alata za sigurnost i zdravlje na radu diljem Europe čiji je cilj sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima. Detaljno je opisano više od 40 takvih intervencija u izvješću Sigurnost i zdravlje u mikropoduzećima i malim poduzećima u EU-u: od politike do prakse – opis primjera dobre prakse.

Provedeno je detaljnije ispitivanje dobrih primjera radi određivanja „što je učinkovito, za koga i u kakvim okolnostima”, uključujući i širok raspon mogućih pozitivnih učinaka i primjena.

Pročitajte izvješće Od politike do prakse: politike, strategije, programi i djelovanja koji podržavaju sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima u kojem su također istražena iskustva posrednika u sigurnosti i zdravlju na radu koji surađuju s mikropoduzećima i malim poduzećima.

Kako možemo osigurati da politike i intervencije u području sigurnosti i zdravlja na radu dopru do mikropoduzeća i malih poduzeća?

Analizirani su cjelokupni rezultati projekta kako bi se dale na dokazima utemeljene preporuke za razvoj učinkovitijih programa politika i intervencija kojima se pokušava poboljšati sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima. Sigurnost i zdravlje u mikropoduzećima i malim poduzećima u EU-u: U završnom izvješću trogodišnjeg projekta udruženja SESAME ističe se važnost:

  • suradnje svih važnih regulatornih subjekata,
  • jačanja regulatornih inspekcija,
  • ponude održivih, jednostavnih i primjenjivih rješenja koja se mogu prenositi,
  • bolje integracije sigurnosti i zdravlja na radu u obrazovne sustave specifične za pojedine sektore,
  • suradnje sindikata i organizacija poslodavaca na razvoju politika koje se mogu primijeniti na mikropoduzeća i mala poduzeća,
  • bolje organizacije lanca opskrbe.

EU-OSHA pomaže mikropoduzećima i malim poduzećima procijeniti rizike na radnim mjestima

Ispravna procjena rizika od ključne je važnosti za zdrava radna mjesta. Međutim, provedba procjene rizika može biti prilično teška, pogotovo za mikropoduzeća i mala poduzeća koja možda nemaju sredstva ili znanja potrebne za uspješno provođenje procjene.

Cilj je EU-OSHA-ine internetske interaktivne platforme za procjenu rizika (OiRA) pomoći svladati tu prepreku. OiRA je prva inicijativa na razini EU-a kojom se pokušava potaknuti mikropoduzeća i mala poduzeća (uglavnom putem država članica i socijalnih partnera na razini EU-a i država članica) na procjenu rizika.

Više informacija o procjeni rizika na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima potražite u ovom članku na mrežnom mjestu OSHwiki.