Kampanje za zdrava radna mjesta

Kampanje za zdrava radna mjesta naša su vodeća aktivnost u povećavanju osviještenosti. Glavni su način širenja naše poruke na radnim mjestima u cijeloj Europi.

Poruka kampanja za zdrava radna mjesta glasi: Zaštita na radu važna je svima. Dobra je za vas. Dobra je za posao. Pomažemo vam u promicanju te poruke stavljanjem na raspolaganje praktičnih vodiča i alata. U okviru svake kampanje dodjeljuju se i nagrade za dobru praksu te filmska nagrada za zdrava radna mjesta.

Trenutno su to najveće kampanje takve vrste u svijetu. Zašto nam se ne biste pridružili i poslužili se našim internetskim alatima kampanja za sigurnost i zdravlje na radu kako biste pokrenuli vlastitu kampanju?

Kampanje za zdrava radna mjesta vode se od 2000., a prethodno su se nazivale „europskim tjednima za sigurnost i zdravlje na radu”.

Više o kampanjama možete saznati u nastavku.

2023 - 2025: Siguran i zdrav rad u digitalno doba

Kampanjom za zdrava radna mjesta 2023. - 2025. razvija se svijest o utjecaju digitalne tehnologije na rad i radna mjesta te povezane izazove i mogućnosti sigurnosti i zdravlja na radu. Također osigurava platformu za razmjenu dobre prakse.

U skladu s pristupom „nulte tolerancije” na smrtne slučajeve na radnom mjestu iz Strateškog okvira EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu 2021. - 2027. kao i ciljevima Europske digitalne strategije, kampanjom se sigurnost i zdravlje na radu želi uvrstiti u širu debatu o politikama EU-a i uključiti rodnu dimenziju kao i potrebe posebnih skupina radnika izloženih povećanom riziku.

Kampanja se sastoji od pet prioritetnih područja:

  • rada putem digitalnih platformi
  • napredne robotike i umjetne inteligencije
  • rada na daljinu
  • pametnih digitalnih sustava
  • upravljanja radnicima uz pomoć umjetne inteligencije.

Kampanja se prvenstveno temelji na rezultatima i izvorima iz Pregleda digitalizacije sigurnosti i zdravlja na radu 2020. - 2023., no uključuje i istraživanja EU-OSHA-e i u drugim područjima poput studija predviđanja i pregleda podrške usklađivanju sigurnosti i zdravlja na radu.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

The Kampanja za razdoblje 2020. – 2022. usmjerena je na sprečavanje poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom. 

U Europi su poremećaji mišićno-koštanog sustava i dalje jedan od najčešćih zdravstvenih problema povezanih s radom.

Rizici uzrokovani nepravilnim držanjem, izloženost repetitivnim pokretima, zamornim ili bolnim položajima tijela te nošenje ili pomicanje teških tereta predstavljaju vrlo česte čimbenike rizika na radnom mjestu koji mogu uzrokovati poremećaje mišićno-koštanog sustava. S obzirom na raširenost poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom, jasno je da je potrebno više pridonositi osvještavanju o načinima njihova suzbijanja.

U kampanji se daje sveobuhvatan pregled uzroka ovog trajnog zdravstvenog problema. Njome se nastoje proširiti kvalitetne informacije o toj temi, potiče integrirani pristup upravljanju problemom i nude praktični alati i rješenja koji mogu pomoći na radnom mjestu. 

Saznajte više o poremećajima mišićno-koštanog sustava povezanima s radom

2018. – 2019.: Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta

Izloženost opasnim tvarima na radnim mjestima u Europi mnogo je češća nego što većina ljudi smatra te je potrebno učiniti više kako bi se radnike zaštitilo od takvih opasnosti. Cilj je kampanje za razdoblje 2018. – 2019. „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta” povećati razinu osviještenosti o opasnim tvarima na radnom mjestu i rizicima koje one predstavljaju te uspostaviti kulturu prevencije dijeljenjem materijala o kampanji, provođenjem aktivnosti promicanja i angažiranjem javnosti. Njome je stvorena baza znanja o učinkovitim načinima upravljanja opasnim tvarima, uključujući informacije o postojećem pravnom okviru i okviru politike, rješenjima, alatima i instrumentima na temelju dobre prakse te idejama za uspješnu komunikaciju i mjerama za povećanje osviještenosti.

Posebna se pozornost posvetila ranjivim skupinama, zamjeni opasnih tvari te karcinogenim tvarima i raku povezanom s radom, što je najčešća profesionalna bolest sa smrtnim ishodom u EU-u. Kao jedna od pozitivnih posljedica te kampanje, EU-OSHA je i dalje aktivan partner u okviru Plana djelovanja za karcinogene tvari, europskog programa djelovanja s ciljem smanjenja izloženosti karcinogenim tvarima.

Saznajte više o sigurnom upravljanju opasnim tvarima na radu

2016. – 2017.: Zdrava radna mjesta za sve uzraste

Kampanjom „Zdrava radna mjesta za sve uzraste” promicala se važnost održivog rada uz sigurne i zdrave radne uvjete od početka do kraja radnog vijeka. S obzirom na sve stariju radnu snagu u Europi i sve kasniju dob za umirovljenje, sigurni, zdravi i pravedni radni uvjeti sve su važniji. Takvi će uvjeti ljudima omogućiti da rade dulje i u mirovinu odlaze zdravi.
U kampanji su se istaknuli načini upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu u kontekstu sve starije radne snage te se poticala razmjena informacija i dobrih praksi. Demografske promjene utječu na većinu radnih mjesta u Europi. Međutim, uvođenjem mjera za osiguravanje održivog rada, poduzeća i organizacije mogu negativne učinke svesti na najmanju moguću mjeru te povećati produktivnost, čime rad postaje sigurniji i zdraviji za sve. 

 Saznajte više o starenju radne snage te sigurnosti i zdravlju na radu

2014. – 2015.: Upravljanje stresom za zdrava radna mjesta

Loše psihosocijalno radno okruženje može imati znatne negativne učinke na zdravlje radnika.

Psihosocijalni rizici javljaju se na svakom radnom mjestu, ali i uz ograničene resurse moguće ih je uspješno procjenjivati i njima upravljati. Ovom se kampanjom radnicima i poslodavcima pružila potpora i smjernice u upravljanju stresom povezanim s radom i psihosocijalnim rizicima te se promicala uporaba praktičnih i korisniku prilagođenih alata koji to upravljanje olakšavaju.

 Saznajte više o psihosocijalnim rizicima i stresu na radu

2012. – 2013.: Raditi zajedno na prevenciji rizika

Kampanja Agencije za razdoblje 2012. – 2013. bila je usmjerena na prevenciju rizika. Jednostavno govoreći, prevencija se odnosi na upravljanje rizicima povezanima s radom, pri čemu je konačni cilj smanjiti broj nesreća na radu i profesionalnih bolesti.

Konačnu odgovornost za upravljanje rizikom snose poslodavci i najviše rukovodstvo, ali njihova će nastojanja biti neuspješna bez aktivnog sudjelovanja radnika.

Zbog toga je u okviru kampanje poseban naglasak stavljen na važnost vodstva najvišeg rukovodstva i vlasnika koji djeluju uz aktivno sudjelovanje radnika.

Saznajte više o vodstvu i sudjelovanju radnika

2010. – 2011.: Sigurno održavanje

Održavanje je uobičajena aktivnost: utječe na svako radno mjesto u svakom industrijskom sektoru te uključuje sve radnike na svim razinama (ne samo radnike kojima je „održavanje” u opisu radnog mjesta).

Ovom se kampanjom naglasila važnost sigurnog održavanja koje je u središtu dobrih radnih praksi u pogledu zdravlja i sigurnosti.

Iako se konkretni detalji razlikuju među industrijskim sektorima (na primjer, ovisno o konkretnim vrstama strojeva koji se upotrebljavaju), kampanjom su utvrđena opća načela dobrog održavanja za sva različita radna mjesta u Europi.

Ciljevi kampanje:

  • povećanje osviještenosti o važnosti održavanja za sigurnost i zdravlje radnika, o rizicima povezanima s održavanjem te o potrebi njegova sigurnog izvođenja
  • povećanje osviještenosti o pravnim i drugim vrstama odgovornosti poslodavaca za izvođenje sigurnog održavanja i o poslovnim razlozima za takvo postupanje
  • promicanje jednostavnog i strukturiranog pristupa upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu u pogledu održavanja na temelju odgovarajuće procjene rizika („pet osnovnih pravila”).

Naravno, konačni je cilj bio pomoći u tome da se smanji broj osoba koje su se ozlijedile ili kojima je zdravlje narušeno zbog neodgovarajućeg ili nedostatnog održavanja, u tom trenutku i u budućnosti.

Više informacija:

2008. – 2009.: Procjena rizika

Procjena rizika temelj je upravljanja zdravljem i sigurnošću na radnom mjestu.

Opći je cilj ove kampanje bio promicati pristup procjeni rizika na temelju integriranog upravljanja te pomoći organizacijama da ga sustavno provedu i djeluju u skladu s rezultatima.

Nastojala se povećati osviještenost o pravnim obvezama u skladu s kojima poslodavci moraju provoditi procjene rizika, ali i učiniti pristupačnim postupak procjene rizika; procjena rizika nije nužno komplicirana, birokratska ili zadatak koji mogu izvršavati samo stručnjaci. Zalagalo se za jednostavan i postupan pristup te pristup kojim se uključuje i konzultira radna snaga.

Naš internetski alat za interaktivnu procjenu rizika (OiRA) naslijeđe je ove kampanje i može se smatrati rješenjem 21. stoljeća za izazov promicanja sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima. Projekt OiRA mogao bi pomoći tisućama malih poduzeća u cijelom EU-u u provođenju procjene rizika na jednostavan i troškovno učinkovit način.

Više informacija:

2007. – 2008.: Inicijativa za zdrava radna mjesta

Cilj Inicijative za zdrava radna mjesta bio je osigurati poslodavcima i radnicima u malim i srednjim poduzećima jednostavan pristup informacijama o tome kako svoje radno mjesto učiniti sigurnijim, zdravijim i produktivnijim.

Provodila se u 12 država članica Europske unije: Cipru, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Malti, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Bugarskoj i Rumunjskoj te u Turskoj i Hrvatskoj.

Kampanjom se do malih i srednjih poduzeća nastojalo doprijeti s pomoću sljedeće poruke: „Zdravlje i sigurnost važni su svima. Dobri su za vas. Dobri su za posao!”

Saznajte više o sigurnosti i zdravlju na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima

2007.: Smanjenje opterećenja (poremećaji mišićno-koštanog sustava)

Poremećaji mišićno-koštanog sustava, koji utječu na mišiće, zglobove, tetive, ligamente i živce, gotovo su u svim državama članicama EU-a najčešći uzrok izostajanja s posla.

Ovom se kampanjom nastojao promicati pristup integriranog upravljanja tom problemu, pri čemu se naglašavalo da bi poslodavci, zaposlenici i vlada trebali raditi zajedno kako bi riješili problem povezan s poremećajima mišićno-koštanog sustava.

Naglašavao se koncept „upravljanja opterećenjem”, u skladu s kojim se u obzir treba uzeti ne samo, na primjer, nošenje tereta već i svi napori kojima je tijelo izloženo zbog čimbenika povezanih s okolišem te brzina kojom se zadatak izvodi.

Naglašavala se i važnost upravljanja zadržavanjem radnog mjesta, rehabilitacijom i povratkom na posao onih koji pate ili su u prošlosti patili od poremećaja mišićno-koštanog sustava.

Saznajte više o poremećajima mišićno-koštanog sustava povezanima s radom

2006.: Siguran početak – mladi radnici

Ova je kampanja bila posvećena tomu da se osigura da mlade osobe na siguran i zdrav način započnu svoj radni vijek.

Mlade su osobe u radnim okruženjima posebno ranjive jer u njima često manjka sigurnosti i brige za zdravlje primjerenih njihovim potrebama.

Međutim, mnoge nesreće i zdravstveni problemi koji utječu na mlade radnike mogu se spriječiti, a mladi su skloniji informacijama povezanima sa zdravljem i sigurnošću na radu te će se zaštititi kada ih se upozna s mogućim opasnostima.

Ova je kampanja uključivala i poticanje osviještenosti o riziku među mladima i poslodavcima na radnim mjestima te u školama i na fakultetima: pokušalo se doprijeti do mladih u ranoj dobi kako bi im se usadila kultura prevencije rizika.

Saznajte više o mladima i sigurnosti i zdravlju na radu

2005.: Prekinite tu buku!

U opasnosti nisu samo radnici u industrijama kao što su građevinarstvo ili proizvodnja. Buka može biti problem u mnogim radnim okruženjima, od tvornica do poljoprivrednih gospodarstava, od pozivnih centara do koncertnih dvorana.

Ova je kampanja bila usmjerena na problem upravljanja bukom na radnom mjestu, uz poruku „Buka na poslu može vas stajati više od sluha”.

Saznajte više o problemima povezanima s bukom na portalu OSHwiki

2004.: Graditi sigurno

Građevinarstvo je u Europi jedna od najvećih industrijskih grana.

Nažalost, u građevinarstvu je zabilježeno i jedno od najlošijih stanja u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu, a taj problem poduzeća i porezne obveznike svake godine stoji milijarde eura, povrh užasne ljudske patnje koju uzrokuje.

Ova je kampanja bila osmišljena da pomogne svim zainteresiranim stranama u industriji da izgrade sigurnije, zdravije i produktivnije radno okruženje.

Više informacija: OSHwiki

2003.: Opasne tvari – njima rukujte oprezno

U cijeloj Europi milijuni zaposlenika na svojim radnim mjestima izloženi su opasnim tvarima, a nedostatak kontrole povezanih rizika može naštetiti ljudskom zdravlju na mnoge načine.

Europskim se zakonodavstvom utvrđuju obveze za poslodavce povezane s upravljanjem takvim rizicima, a dostupan je i velik broj uputa za poslodavce i radnike. Međutim, kako bi se zaštitilo zdravlje radnika potrebno je i djelovati u skladu s tim.

Ključni cilj ove kampanje bio je povećati osviještenost o povezanim rizicima i promicati mjere kojima bi se smanjili zdravstveni rizici povezani s upotrebom opasnih tvari.

Saznajte više o sigurnom upravljanju opasnim tvarima na radu

2002.: Savladati stres

Stres je odgovoran za gubitak milijuna radnih dana svake godine.

Previše žrtava pati u tišini i previše poduzetnika ne shvaća koliko stres šteti poslovnom učinku poduzeća.

Ova je kampanja bila usmjerena na prevenciju stresa i upravljanje njime na radnom mjestu.

Saznajte više o psihosocijalnim rizicima i stresu na radu

2001.: Uspjeh nije slučajan

U Europskoj uniji svake godine na tisuće ljudi strada u nesrećama na radnom mjestu i dogode se milijuni nesreća koje rezultiraju izostajanjem s posla na više od tri dana.

Problem je posebno izražen u malim i srednjim poduzećima.

Ova je kampanja bila usmjerena na prevenciju nesreća na radu.

Saznajte više o ovoj temi na portalu OSHwiki

2000.: Okrenite leđa poremećajima mišićno-koštanog sustava

Poremećaji mišićno-koštanog sustava jedno su od najučestalijih oboljenja povezanih s radom i pogađaju milijune europskih radnika u svim sektorima rada, a poslodavce koštaju milijarde eura.

Međutim, većina problema mogla bi se spriječiti ili smanjiti slijedeći postojeće zdravstvene i sigurnosne propise i upute o dobroj praksi.

Prva EU-OSHA-ina kampanja bila je usmjerena na učinkovito upravljanje rizicima od nastanka poremećaja mišićno-koštanog sustava.

Saznajte više o poremećajima mišićno-koštanog sustava povezanima s radom