e-vodiči / e-alati

Naši interaktivni i višejezični e-vodiči i e-alati pružaju informacije, upute i praktične primjere upravljanja sigurnošću i zdravljem na radnom mjestu. Sadržaj je oblikovan na način koji potiče znanje, razumijevanje i osviještenost o postojećim pitanjima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu među poslodavcima, radnicima, službenicima u području ljudskih resursa i sigurnosti i zdravlja na radu te stručnjacima u brojnim sektorima EU-a.