Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER)

EU-OSHA-ino Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER) opsežno je istraživanje o načinima upravljanja sigurnosnim i zdravstvenim rizicima na radnim mjestima u Europi.

Tisuće poduzeća i organizacija diljem Europe pozvano je na sudjelovanje u upitniku usmjerenom na
 • rizike za opću sigurnost i zdravlje na radnom mjestu te na načine upravljanja tim rizicima.
 • Psihosocijalni rizici, poput stresa, uznemiravanja i maltretiranja
 • Pokretači i prepreke upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu
 • Sudjelovanje radnika u praksi sigurnosti i zdravlja

Rezultatima tih intervjua dodatne su popratne analize koje uključuju seriju dubinskih studija usmjerenih na specifične teme. U tim su studijama primijenjene kvalitativne i kvantitativne metodologije istraživanja za lakše razumijevanje glavnih rezultata istraživanja.

ESENER-3 (2019)

U 2019. u tijeku je treće europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-3), koje na terenu obuhvaća preko 45 000 poduzeća svih veličina u svim područjima djelatnosti u 33 europske zemlje. 

Sada su dostupni i prvi rezultati. Daljnja izvješća i vizualizacija podataka uslijedit će 2020. i kasnije.

ESENER-2 (2014.)

Terenski rad za drugo istraživanje ESENER proveden je u ljeto i jesen 2014. Ovo istraživanje pruža neprocjenjive najnovije pregledne podatke o tome kako se upravlja rizicima na radnim mjestima diljem Europe, a posebno novim rizicima i rizicima u nastajanju.

Naglasak na novim rizicima i onima u nastajanju znači da su odgovori skrenuli pozornost na nedovoljno proučena i sve važnija područja sigurnosti i zdravlja na radu poput psihosocijalnih rizika, koji su sve važnije područje zanimanja na radnim mjestima u Europi.

Istraživanje iz 2014. još je detaljnije i opsežnije od prvog, pri čemu se veličina uzorka povećala za pola, a u tri su se zemlje dodatno povećali nacionalni uzorci. Istraživanje ESENER-2 po prvi je puta obuhvatilo i mikropoduzeća koja imaju od 5 do 10 zaposlenika te poljoprivredna poduzeća. Pet novih zemalja – Albanija, Island, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija – pridružilo se 31 zemlji uključenoj u istraživanje 2009.

Neke od obuhvaćenih tema jesu:

 • mišićno-koštani poremećaji
 • organizacija upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu
 • pristupi u pogledu sudjelovanja radnika u sigurnosti i zdravlju na radu

ESENER pruža prijeko potrebne podatke kreatorima politike i istraživačima na nacionalnoj i europskoj razini. Na razini Europske unije ne postoji drugi izvor informacija o tome kako se u poslovanju upravlja sigurnošću i zdravljem na radu. ESENER ima glavnu ulogu u pomaganju EU-OSHA-i pružiti informacije usporedive na međunarodnoj razini koje mogu doprinijeti oblikovanju politike sigurnosti i zdravlja na radu.

Interaktivna nadzorna ploča omogućava vizualizaciju i razmjenu podataka ESENER-a.

Dosad dostupno:

Popratne analize ovog šireg istraživanja obuhvaćaju nekoliko ključnih područja te su proizvele sljedeće ishode:

Skupu podataka o istraživanju ESENER 2014 možete pristupiti putem arhive Sveučilišta u Essexu UK Data Archive (UKDA) of the University of Essex i instituta GESIS.

ESENER-1 (2009.)

Prvo istraživanje ESENER provedeno je 2009. te je uključivalo približno 36 000 intervjua s upraviteljima u poduzećima i zastupnicima za sigurnost i zdravlje na radu. Istraživanje je obuhvatilo sve države članice EU-a te Tursku, Norvešku i Švicarsku, odnosno 31 zemlju ukupno. Ispitanici su bili zaposleni u organizacijama iz privatnog i javnog sektora, s deset ili više zaposlenih.

Interaktivnanadzorna ploča omogućava vizualizaciju i razmjenu podataka ESENER-a.

Provjerite glavne rezultate:

 • Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER) – upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu (2010.): Pregledno izvješće na engleskom jeziku i Sažetak na 24 jezika

Možete također preuzeti rezultate sekundarne analize:

 • Kvalitativna procjena nakon ispitivanja rezultata istraživanja ESENER (2014.): Pregledno izvješće i Važni zaključci na engleskom jeziku.
 • Analiza odrednica praksi u pogledu sigurnosti i zdravlja na radnim mjestima u odabranim državama članicama EU-a (2013.): Pregledno izvješće na engleskom jeziku, Izvršni sažetak na 8 jezika i Prilog na engleskom jeziku
 • Sažetak četiriju izvješća o sekundarnoj analizi: Razumijevanje upravljanja sigurnošću i zdravljem na radnim mjestima, psihosocijalnih rizika i sudjelovanja radnika u tom području s pomoću istraživanja ESENER (2012.): sažetak na 24 jezika
 • Zastupanje radnika i savjetovanje u području zdravlja i sigurnosti – analiza rezultata Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (2012.): Pregledno izvješće na engleskom jeziku i prilozi 1. i 2. Tehničkom izvješću na engleskom jeziku
 • Upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu – analiza rezultata istraživanja ESENER (2012.): Pregledno izvješće i prilozi 1. i 2. Tehničkom izvješću na engleskom jeziku
 • Upravljanje psihosocijalnim rizicima na radu – analiza rezultata istraživanja ESENER (2012.): Pregledno izvješće i prilozi 1. i 2. Tehničkom izvješću na engleskom jeziku
 • Poticaji i prepreke u području upravljanja psihosocijalnim rizicima: analiza rezultata istraživanja ESENER (2012.): Pregledno izvješće na engleskom jeziku

Druga istraživanja i statistički podaci o sigurnosti i zdravlju na radu:


Skupu podataka o istraživanju ESENER 2009 možete pristupiti putem arhive Sveučilišta u Essexu UK Data Archive (UKDA) of the University of Essex i instituta GESIS.