Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER)

Image

EU-OSHA-ino Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER) opsežno je istraživanje o načinima upravljanja sigurnosnim i zdravstvenim rizicima na radnim mjestima u Europi.

Tisuće poduzeća i organizacija diljem Europe pozvano je na sudjelovanje u upitniku usmjerenom na
  • rizike za opću sigurnost i zdravlje na radnom mjestu te na načine upravljanja tim rizicima.
  • Psihosocijalni rizici, poput stresa, uznemiravanja i maltretiranja
  • Pokretači i prepreke upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu
  • Sudjelovanje radnika u praksi sigurnosti i zdravlja

Rezultatima tih intervjua dodatne su popratne analize koje uključuju seriju dubinskih studija usmjerenih na specifične teme. U tim su studijama primijenjene kvalitativne i kvantitativne metodologije istraživanja za lakše razumijevanje glavnih rezultata istraživanja.

ESENER 2024

ESENER 2019 

ESENER 2014 

ESENER 2009