You are here

Kriteriji za film

U filmu treba biti riječ o rizicima s kojima se ljudi suočavaju na svojim radnim mjestima (kao što su fizički, kemijski, mehanički ili psihosocijalni rizici). Također može biti riječ o pravima radnika, sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu ili učincima političkih i gospodarskih promjena na način na koji radimo. Usto, u središtu se mogu nalaziti sektori koji imaju važnu ulogu u gospodarskom i političkom životu u Europi (odnosno obrazovanje, poljoprivreda, građevinarstvo, zdravstvo) ili skupine koje se suočavaju s određenim izazovima kao što su radnici migranti, žene, radnici s invaliditetom, mladi radnici i radnici starije dobi.

Nagrada za filmove na temu zdravih radnih mjesta dodjeljuje se za autorski kreativni i umjetnički dokumentarni film kojim se potiče debata i rasprava među europskim građanima o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu. U filmu treba biti vidljivo posebno gledište kojim će se ocjenjivački sud pridobiti zbog uvjerljiva načina iznošenja priče, snažnih likova i izvrsnih vještina izrade filma u pogledu rada s kamerom, zvuka i montaže. 

Dobitnik nagrade za film na temu zdravih radnih mjesta daje EU-OSHA-i besplatno pravo na

  • stavljanje foršpana ili isječka pobjedničkog filma u trajanju od najviše pet minuta i kadrova (slika) na internetsku stranicu EU-OSHA-e, u izvješća za medije ili EU-OSHA-in bilten.
  • prikazivanje i predstavljanje foršpana ili čitavog pobjedničkog filma na događajima koji nisu otvoreni za javnost ili događajima koji nisu u reklamne svrhe u organizaciji EU-OSHA-e i njezine mreže središnjica u 28 država članica EU-a, u EGP-u te u državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama.
  • proizvodnju 1 000 DVD-a pobjedničkog filma uključujući podnaslove na odabranim europskim jezicima i davanje EU-OSHA-i neisključivog, nereklamnog i nekinematografskog licencnog prava na distribuciju DVD-a u prethodno spomenutoj mreži i ostalim službenim partnerima.

Zauzvrat, prava na podnaslove redatelj / nositelj prava na pobjednički film može dobiti besplatno za buduću uporabu. Od 1 000 proizvedenih DVD-a 200 će biti rezervirano za redatelja / nositelja prava za vlastite promotivne potrebe. O daljnjim pojedinostima EU-OSHA raspravlja s dobitnikom nagrade.