Kriteriji za film

U filmu treba biti riječ o rizicima s kojima se ljudi suočavaju na svojim radnim mjestima (kao što su fizički, kemijski, mehanički ili psihosocijalni rizici). Također može biti riječ o pravima radnika, sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu ili učincima političkih i gospodarskih promjena na način na koji radimo. Usto, u središtu se mogu nalaziti sektori koji imaju važnu ulogu u gospodarskom i političkom životu u Europi (odnosno obrazovanje, poljoprivreda, građevinarstvo, zdravstvo) ili skupine koje se suočavaju s određenim izazovima kao što su radnici migranti, žene, radnici s invaliditetom, mladi radnici i radnici starije dobi.

Nagrada za filmove na temu zdravih radnih mjesta dodjeljuje se za autorski kreativni i umjetnički dokumentarni film kojim se potiče debata i rasprava među europskim građanima o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu. U filmu treba biti vidljivo posebno gledište kojim će se ocjenjivački sud pridobiti zbog uvjerljiva načina iznošenja priče, snažnih likova i izvrsnih vještina izrade filma u pogledu rada s kamerom, zvuka i montaže. 

Dobitnik nagrade za film na temu zdravih radnih mjesta daje EU-OSHA-i besplatno pravo na

  • stavljanje najave ili isječka pobjedničkog filma u trajanju od najviše pet minuta i kadrova (slika) na mrežno mjesto EU-OSHA-e, u priopćenja za medije ili EU-OSHA-in bilten.
  • prikazivanje i predstavljanje najave filma ili čitavog pobjedničkog filma na događajima koji nisu otvoreni za javnost ili događajima koji se ne održavaju u reklamne svrhe u organizaciji EU-OSHA-e i njezine mreže središnjica u državama članicama EU-a, u EGP-u te u državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama.
  • izradu podnaslova za pobjednički film na odabranim europskim jezicima, kao i davanje EU-OSHA-i neisključivog, nereklamnog i nekinematografskog licencnog prava pristupa (putem elektroničke platforme zaštićene zaporkom) prethodno navedenoj mreži i drugim službenim partnerima.

Zauzvrat, prava na podnaslove redatelj / nositelj prava na pobjednički film može dobiti besplatno za buduću uporabu.