Projekt OSHVET: sigurnost i zdravlje na radu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Image by OKNord from Pixabay

Svrha EU-OSHA-inog projekta OSHVET je podići svijest o sigurnosti i zdravlju na radu među učiteljima i studentima u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te pružiti praktične informacije i materijale na nacionalnim i regionalnim razinama u cijelom EU-u, EFTA-i i zemljama pristupnicama.

Prenijeti poruke: paneuropski partneri i nacionalni ambasadori

Svrha projekta je izgradnja široke mreže na osnovu postojećih mreža EU-OSHA-inih nacionalnih središnjica i europskih partnerskih organizacija — Europskog udruženja instituta za strukovno osposobljavanje (EVBB) i Europskog foruma za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (EfVET).

Ambasadori projekta OSHVET, koje imenuju EVBB i EfVET i uz podršku nacionalnih središnjica, u svakoj su zemlji odgovorni za koordinaciju i promidžbu projektnih aktivnosti među svojim mrežama i nacionalnim strukovnim obrazovnim centrima. Ambasadori prjekta OSHVET također izvještavaju EU-OSHA-u o provedbi aktivnosti.

Projekt je uspješno pokrenut u šest zemalja – Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu i Španjolskoj – a kasnije i u drugim zemljama.

Nacionalne inicijative projekta OSHVET

Podrška za aktivnosti projekta OSHVET dostupna je putem EU-OSHA-ina Alata Agencije za pomoć nacionalnim središnjicama — FAST. U idućim je primjerima prikazan raspon inicijativa kojima koordiniraju ambasadori OSHVET-a i nacionalne središnjice te koje su pokrenute u sklopu projekta:

  • U Portugalu su putem videonatječaja i natječaja na događanju kretanje i istezanje promovirani kao način sprječavanja mišićno-koštanih poremećaja.
  • U Nizozemskoj su diljem zemlje stručnjaci s visokih strukovnih škola održavali predavanja „Siguran rad uz zdrav razum”.
  • U Belgiji se alati kao što su OiRA i Napo za učitelje promiču putem strukovnih mreža, a planovi su uspostavljeni za projekt podizanja svijesti o Planu djelovanja za karcinogene tvari.