Anketa o izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi

U anketi o izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi pobliže se razmatra na koji su način europski radnici izloženi određenim čimbenicima rizika od raka. Tisuće radnika diljem šest zemalja odgovaralo je na pitanja o svakodnevnim zadatcima koja su bila prilagođena njihovu trenutačnom poslu.

S obzirom na to da se procjenjuje kako rak uzrokuje 53 % svih smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u i drugim razvijenim zemljama, pouzdani podatci o izlaganju čimbenicima rizika od raka na radnom mjestu nužni su za sigurnost i zdravlje radnika, ali i za produktivno i održivo gospodarstvo.

EU-OSHA provodi anketu o izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi kako bi se bolje utvrdili čimbenici rizika od raka povezani s najviše izloženosti. U istraživanju su također analizirani najčešći oblici izloženosti te broj i osobine radnika izloženih nizu čimbenika rizika od raka, uključujući azbest, benzen, krom, dizel kao ispušni plin, nikal, prašina silicijeva dioksida, ultraljubičasto zračenje, prašina od piljevine i dr. Cilj je ankete bolje usmjeriti kampanje za podizanje svijesti i preventivne mjere te doprinijeti donošenju politika na temelju dokaza.

Anketom se također nastoje dati informacije koje mogu doprinijeti ažuriranju zakonodavstva EU-a, prema potrebi, radi zaštite od opasnih tvari i borbe protiv raka povezanog s radom, osobito u vezi s pripremom mogućih budućih prijedloga izmjena Direktive o karcinogenim, mutagenim i reproduktivno toksičnim tvarima.

Usto, očekuje se da će anketa doprinijeti mjerama sigurnosti i zdravlja na radu europskog plana za borbu protiv raka i da će se njome poduprijeti ključni cilj strateškog okvira EU-a za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2021. – 2027. o snažnijoj prevenciji bolesti povezanih s radom, a osobito raka.

Pročitajte pregled projekta ankete

Faze ankete

2017.

Studija izvedivosti o anketi s temom procjene izloženosti radnika karcinogenim tvarima, utemeljena na uspješnoj australskoj anketi u kojoj je upotrijebljen inovativni alat za procjenu profesionalne izloženosti (sustav za procjenu profesionalne izloženosti na temelju integrirane baze podataka, OccIDEAS), završena je 2017.

2020.

Pripremne aktivnosti započele su radi obuhvaćanja zemalja u kojima se anketa trebala prvotno provesti te za poduzimanje prvih koraka u pripremi metodologije i prilagodbe australskog modela europskom kontekstu, i to upotrebom iste aplikacije kao u australskoj anketi (OccIDEAS).

2021. i 2022.

Anketa je razvijena, prilagođena i prevedena. U proljeće 2022. proveden je pokusni test. Anketa će se provoditi na terenu od rujna 2022. do siječnja 2023. u šest država članica EU-a: Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Irskoj i Španjolskoj. Osposobljeni anketari zvat će radnike putem mobilnog telefona kako bi ispunili gotovo 25 000 upitnika.

2023. i 2024.

Objavljivanje prvih rezultata predviđa se krajem 2023. EU-OSHA će objaviti i izvješće u kojem će opisati tu inovativnu metodologiju. Rezultati ankete dopunit će se sekundarnim analizama koje uključuju detaljne studije o određenim temama. Nakon procjene odlučit će se o proširenju ankete na više zemalja i na dodatne čimbenike rizika.