Istraživanje izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi

S obzirom na to da se procjenjuje kako rak uzrokuje 53 % svih smrtnih slučajeva u EU-u i drugim razvijenim zemljama, pouzdani podatci o izlaganju čimbenicima rizika od raka na radnom mjestu nužni su, kako za sigurnost i zdravlje radnika, tako i za produktivno i održivo gospodarstvo.

EU-OSHA planira provesti Istraživanje izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi za bolje utvrđivanje čimbenika rizika od raka kojima su radnici najviše izloženi. U istraživanju se također analiziralo najčešće oblike izloženosti te broj i osobine radnika izloženih nizu čimbenika rizika od raka, uključujući azbest, benzen, krom, dizel kao ispušni plin, nikal, prašinu silicijeva dioksida, ultraljubičasto zračenje, prašinu od piljevine i druge. Cilj je ankete bolje usmjeriti kampanje za podizanje svijesti i preventivne mjere te doprinijeti donošenju politika na temelju dokaza.

Studija izvedivosti o ispitivanju procjene izloženosti radnika karcinogenima dovršena je 2017., na temelju uspješne australske studije. Pripremne aktivnosti započele su 2020. za utvrđivanje zemalja u kojima će se studija inicijalno provesti kao i za pokretanje početnih koraka za pripremu metodologije i prilagodbe australskog modela europskom kontekstu.

Pročitajte pregled projekta novog istraživanja

Studija će se tijekom 2021. i 2022. razviti i provesti, a objava prvih rezultata planirana je u 2023. godini. Nakon procjene u 2024. odlučit će se o proširenju studije na više zemalja i na dodatne čimbenike rizika.