Kriteriji za sudjelovanje

Istekao je rok za prijavu za „Nagrade za zdravo radno mjesto i dobru praksu“

Koji se primjeri dobre prakse mogu prijaviti na natječaj

Može se prijaviti postojeći primjer upravljanja stresom i psihosocijalnim rizicima na radnome mjestu. Iz prijave mora biti jasno vidljivo kako se dobra praksa primjenjivala na radnome mjestu (hipotetični primjeri se neće uzimati u obzir) te se mogu priložiti dokazi o:

 • temeljitoj procjeni psihosocijalnih rizika na radnome mjestu s praktičnim aktivnostima čiji je cilj spriječiti ili smanjiti psihosocijalne rizike, u što su uključeni svi sudionici;
 • organizacijskim akcijama čiji je cilj smanjenje stresa povezanog s radom, uključujući primarnu (uklanjanje rizika), sekundarnu (zaštita radnika od rizika koji se ne mogu ukloniti) i tercijarnu (pomaganje radnicima koji pate od stresa i psihosocijalnih problema) razinu mjera;
 • organizacijskim mjerama koje se odnose na ulogu višega i srednjeg menadžmenta u stvaranju dobrog psihosocijalnog radnog okruženja;
 • primjeni holističkog pristupa zaštiti na radu, uključujući procjenjivanje i upravljanje psihosocijalnim rizicima te promicanje mentalnog zdravlja na radnome mjestu;
 • razvoju i primjeni praktičnih alata za procjenu i upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima na mjestu rada.

Što kandidatura treba pokazati

Suci će tražiti dokaze o:

 • stvarnom i učinkovitom upravljanju psihosocijalnim rizicima i stresom povezanim s radom;
 • inovativnim mjerama usmjerenima na radno mjesto;
 • uspješnoj provedbi mjera;
 • stvarnim i dokazivim poboljšanjima sigurnosti i zdravlja;
 • uzimanju u obzir raznolikosti radne snage;
 • učinkovitom sudjelovanju i uključenosti radnika i njihovih predstavnika;
 • održivosti mjera tijekom vremena;
 • prenosivosti na druga radna mjesta (uključujući i ona u drugim državama članicama te malim i srednjim poduzećima);
 • pravodobnost (mjera treba biti recentna i ne jako poznata).

Osim toga, mjera bi trebala zadovoljiti i, u idealnom slučaju, nadmašiti relevantne pravne zahtjeve države članice u kojoj se primjenjuje. Mjere koje se odnose na pojedinca, kao što je osposobljavanje, trebale bi pokazati da su dio šireg pristupa upravljanja psihosocijalnim rizicima na radu.

Primjeri dobre prakse ne bi se trebali razvijati samo zbog komercijalne dobiti. To se odnosi na proizvode, alate ili usluge koji jesu ili bi mogli biti na tržištu.

Tko može sudjelovati

Dobrodošle su kandidature dobre prakse poduzeća ili organizacija iz država članica EU-a, država kandidatkinja, potencijalnih država kandidatkinja i Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, među koje pripadaju:

 • pojedinačna poduzeća;
 • poduzeća ili organizacije u sklopu opskrbnog lanca proizvoda, opreme ili osoblja;
 • pružatelji usluge osposobljavanja i obrazovna zajednica;
 • udruženja poslodavaca, trgovačke udruge, sindikati i nevladine organizacije;
 • regionalne ili mjesne preventivne službe za sigurnost i zdravlje na poslu, osiguravajuće službe i ostale posredničke organizacije;
 • službeni partneri kampanje Zdrava radnavmjesta.

Kako sudjelovati

Nagradom za dobre prakse na nacionalnoj razini koordinira EU‑OSHA-ina mreža središnjica (www.healthy-workplaces.eu/fops). Partner mreže u vašoj zemlji dat će vam pojedinosti o tome kako se kandidirati.

Kandidature se najprije ocjenjuju na nacionalnoj razini i nacionalni se pobjednici tada nominiraju za sveeuropsko natjecanje na kojemu se odlučuje o ukupnom pobjedniku.

Ako ste multinacionalna ili sveeuropska organizacija i službeni partner kampanje Zdrava radna mjesta, možete se prijaviti izravno EU-OSHA-i. Pojedinosti o tome kako se kandidirati za Nagradu za dobre prakse na europskoj razini mogu se dobiti na adresi gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

More information in the flyer Good Practice Award 2014-2015.