Vodstvo i sudjelovanje radnika

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Čvrsto, učinkovito i vidljivo vodstvo ključno je za dobru sigurnost i zdravlje na radnom mjestu. No dobra sigurnost i zdravlje ključni su za uspjeh poduzeća.

Zaštita zaposlenika od nesreća i oboljenja nije samo pravna i moralna dužnost. Također je znak poduzeća koje će vjerojatno rasti i napredovati.

Smanjenje rizika odozgo prema dolje

Voditelji poduzeća – odnosno viša uprava, direktori i/ili odbor – nalaze se u povoljnom položaju te mogu spriječiti nesreće i oboljenja na radnom mjestu. To mogu učiniti na sljedeće načine:

 • predanošću i obavješćivanjem o učinkovitoj strategiji upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu
 • razvojem detaljnih sustava za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu
 • praćenjem učinkovitosti tih sustava
 • davanjem dobrog primjera praćenjem svih sigurnosnih postupaka u svakom trenutku
 • motiviranjem osoblja da sudjeluje u osiguravanju dobre sigurnosti i zdravlja

odgovaranjem za loše vodstvo

Neučinkovito ili nepostojeće vodstvo u području sigurnosti i zdravlja na radu može imati za posljedicu nesreće ili čak smrtne slučajeve, kao i loše psihičko i fizičko zdravlje radnika. Može ugroziti ugled poduzeća. Loše vodstvo može zapravo dovesti do znatnih financijskih troškova kao posljedica, primjerice, bolovanja, protraćenog vremena ili plaćanja naknada.

No dobrim se vodstvom u području sigurnosti i zdravlja na radu:

 • sprečavaju nesreće i oboljenja
 • povećava produktivnost i učinkovitost
 • poboljšava moral zaposlenika
 • pomaže poduzećima u sklapanju novih ugovora i privlačenju visokokvalitetnih zaposlenika

Preuzimanje vodstva nad sigurnošću i zdravljem

Postoje određeni jednostavni koraci koje možete poduzeti kako bi osigurali da vaša organizacija ima koristi od dobrog vodstva u području sigurnosti i zdravlja na radu. Ovdje se nalaze pojedini praktični savjeti na temelju vodiča koji je razvilo britanski Izvršni odbor za zdravlje i sigurnost:

 • provodite redovite procjene rizika i djelujte na temelju rezultata
 • uvijek uzmite u obzir posljedice koje uvođenje novih članova osoblja, postupaka i radnih metoda imaju na sigurnost i zdravlje
 • vidljivo vodstvo učinkovito je vodstvo osigurajte da voditelji redovito posjećuju proizvodni pogon vaše organizacije kako bi razgovarali o problemima i rješenjima u području sigurnosti i zdravlja na radu
 • pokažite predanost osiguravanjem da se pitanja sigurnosti i zdravlja na radu uvijek nalaze na dnevnom redu sastanaka odbora
 • omogućite osposobljavanje u području sigurnosti i zdravlja na radu za sve voditelje te promičite veće razine svijesti o vrijednosti sigurnosti i zdravlja na radu

Zajednički rad – uključivanje zaposlenika

Jedan od ključnih čimbenika za dobro vodstvo u području sigurnosti i zdravlja na radu uključivanje je radnika. Poslodavci imaju pravnu dužnost savjetovati se sa zaposlenicima o pitanjima sigurnosti i zdravlja. No postoje prednosti prelaženja minimalnih zahtjeva. Upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu vjerojatno će biti uspješnije ako se pritom potiče aktivno sudjelovanje radnika i uspostavlja dijalog između zaposlenika i uprave.

U 2012. EU-OSHA je o toj temi vodila dvogodišnju kampanju pod nazivom Kampanja za zdrava radna mjesta za razdoblje 2012. – 2013.: Raditi zajedno na prevenciji rizika.

Kampanja je zaključena događajem utvrđivanja preduvjeta, pri čemu su partneri kampanje razmijenili primjere dobre prakse, uz radionice o temama kao što su „osposobljavanje u području vodstva” i „kultura sigurnosti i zdravlja organizacije”. Pročitajte sažetak događaja.