Pravna napomena

Odricanje od odgovornosti

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu održava ovu internetsku stranicu kako bi poboljšala pristup informacijama o svojim aktivnostima i kao alat za pristup informacijama o sigurnosti i zdravlju na radu. Naš je cilj održavati ove informacije pravodobnima i točnima. Budemo li upozoreni na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. Međutim, Agencija ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u vezi s informacijama na ovoj stranici.

Te informacije:

  • isključivo su općenite naravi i nemaju namjeru baviti se posebnim prilikama nekoga određenog pojedinca ili subjekta;
  • ne moraju nužno biti iscrpne, potpune, točne ili ažurirane;
  • katkad su povezane s vanjskim internetskim adresama nad kojima Agencija nema kontrole i za koje Agencija ne odgovara;
  • ne pružaju stručni ili pravni savjet (ako trebate konkretan savjet, uvijek biste se trebali obratiti odgovarajuće stručnoj i osposobljenoj osobi).

Naš je cilj svesti na minimum smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama. Usprkos tome neki podaci ili informacije na našoj stranici mogu biti izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka te ne možemo jamčiti da naše usluge neće biti prekinute ili na drugi način zahvaćene takvim problemima. Agencija ne prihvaća nikakvu odgovornost u vezi s takvim problemima koji nastanu kao posljedica posjeta ovoj stranici ili drugim vanjskim povezanim stranicama.

Cilj ovog odricanja od odgovornosti nije ograničiti odgovornost Agencije u kršenju zahtjeva utvrđenih važećim nacionalnim zakonodavstvom niti isključiti njezinu odgovornost za stvari koje se ne mogu izuzeti na temelju tog zakonodavstva.

Prijevod je izradio Prevoditeljski centar (CdT, Luxembourg) na temelju izvornog teksta na engleskom jeziku.

 

Napomena o autorskim pravima

© Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

Umnožavanje se odobrava pod uvjetom navođenja izvora, osim ondje gdje je navedeno drugačije.
Ako je potrebno dobiti prethodno dopuštenje za umnožavanje ili uporabu tekstualnih i multimedijskih informacija (zvuk, slike, softver itd.), takvo će dopuštenje poništiti gore navedeno opće dopuštenje i jasno naznačiti svako ograničenje uporabe.