E-alati za sigurnost i zdravlje na radu

Image

Napredak informacijske i komunikacijske tehnologije doveo je do razvoja sve većeg broja internetskih interaktivnih alata („e-alati”), a trend je prihvaćen i u sektoru sigurnosti i zdravlja na radu. Mnogi subjekti već su pokazali zanimanje za spomenute nove tehnologije i za mogućnosti koje one nude te je u zadnjih nekoliko godina razvijen velik broj e-alata za sigurnost i zdravlje na radu. Potreba za jednostavnim načinom osiguravanja usklađenosti sa zakonodavstvom i poticanja kulture sigurnosti i zdravlja na radu bila je značajan poticaj za njihov razvoj – posebno među mikro i malim poduzećima (MSE-ovi).

Što je e-alat?

E-alat je softver koji može raditi na internetu, računalu, mobitelu, tabletu ili bilo kojem drugom elektroničkom uređaju. Oznaka „e” – „elektronički” – služi za razlikovanje tih alata od tradicionalnih alata ili publikacija u papirnatom obliku.

E-alati su „interaktivni”. Korisnici trebaju unijeti određene informacije, bilo u obliku znanja (npr. popunjavanjem potvrdnog okvira ili podatkovnog polja) ili rezultata mjerenja u okolini (npr. mjerenje razine buke ili svjetlosti putem pametnog telefona). Na osnovu tog unosa, alat proizvodi prilagođena rješenja za korisnika (npr. vođenjem korisnika kroz postupak donošenja odluke). U ovom smislu, „e-alat” se razlikuje od statičkog ili pasivnog instrumenta poput tradicionalnog podatkovnog lista, kontrolnog popisa ili e-vodiča.

E-alati za sigurnost i zdravlje na radu namijenjeni su pružanju podrške i/ili resursa organizacijama (posebno malim i srednjim poduzećima budući da ona često imaju najveću potrebu za navedenim alatima) u svrhu pomoći pri upravljanju rizicima na radu. Ipak, e-alati mogu se razviti za širok raspon namjena, koje mogu biti vrlo općenite i primjenjive na raznoliku publiku ili pak mnogo specifičnije i prilagođenije. Na primjer:

 • kao pomoć u provedbi zakonodavstva o sigurnosti i zdravlju na radu (glavnim subjektima pri ispunjenju njihovih zakonskih obveza);
 • kao pomoć u promicanju kulture sprječavanja (radi povećanja svijesti, u informativne svrhe);
 • u svrhu obučavanja (npr. e-učenje).

Koristi e-alata

Za organizacije ili individualne korisnike, e-alati za sigurnost i zdravlje na radu:

 • osnažuju mala i srednja poduzeća, što omogućuje interno sprječavanje rizika za sigurnost i zdravlje na radu,
 • olakšavaju poslovanje (podaci u elektroničkom obliku lakše se prenose i analiziraju nego podaci na papiru),
 • pomažu identificirati opasnosti i rizike na mjestu rada,
 • olakšavaju postupak procjene rizika,
 • ilustriraju potencijalna rješenja za probleme sigurnosti i zdravlja na radu,
 • pomažu u provedbi preventivnih mjera na mjestu rada,
 • jednostavni su za uporabu, interaktivni i lako im je pristupiti.

Za razliku od alata u papirnatom obliku, uporaba e-alata može se nadzirati. Također možete primiti povratne informacije o učinkovitosti i funkcionalnosti e-alata. Nadalje, rezultati e-alata (npr. statistički podaci) mogu se upotrijebiti kao projektni pokazatelji i pružiti anonimne podatke za praćenje učinkovitosti politike o sigurnosti i zdravlju na radu.

Posrednicima i kreatorima politika e-alati mogu služiti kao instrumenti za podizanje svijesti (npr. u slučaju uporabe u kontekstu kampanje) i mobilizirati subjekte (npr. socijalne partnere, inspektorate).

Naposljetku, e-alati su privlačni mladim ljudima (zaposlenima i studentima) te difuzijom i širenjem putem mreže (internet i društveni mediji) mogu doprijeti do vrlo raznolike publike.

Izazovi povezani s e-alatima

Prilikom razvoja e-alata potrebno je uzeti u obzir niz različitih čimbenika, uključujući sljedeće:

 • Koja je tehnologija potrebna? Na primjer, potrebno je uzeti u obzir hostiranje, različite uređaje i operacijske sustave.
 • Koji su troškovi razvoja i održavanja? Troškovi razvoja e-alata općenito su niski u usporedbi s alatima u papirnatom obliku (tj. ne postoje troškovi ispisa, distribucije ili pohrane). No, tijekom razvoja alata pojavit će se potreba za razvojem novih funkcionalnosti (npr. veća interaktivnost), a njihov će razvoj povećati troškove i vrijeme potrebno za razvoj. Također postoje troškovi povezani s održavanjem i ažuriranjem e-alata.
 • Hoće li alat biti internetska ili mobilna aplikacija? Neki se e-alati mogu koristiti „samostalno” na mobitelu i ne zahtijevaju internetsku vezu, dok su drugi u obliku interaktivnog portala, što zahtijeva internetsku vezu. Lakše je procijeniti uspjeh interaktivnih portala nego mobilnih aplikacija, no korisnik možda neće uvijek imati dostupnu internetsku vezu. Prilikom odlučivanja između ovih dvaju pristupa, potrebno je prije svega uzeti u obzir korisnika.
 • Tko je nositelj prava vlasništva? U ovom se području često javljaju nesigurnost i poteškoće.
 • Jesu li riješena sva pitanja povezana s autorskim pravom (npr. softver, sadržaj, fotografije)? Autorsko pravo na papirnate publikacije nije isto kao i autorsko pravo na e-alate te je često potrebno obratiti se odvjetnicima radi pojašnjenja navedenih pitanja.

Premda održavanje i ažuriranje e-alata može biti skupo, troškovi se mogu minimizirati dijeljenjem znanja i uobičajenih pristupa.

EU-OSHA i e-alati

EU-OSHA vjeruje da e-alati igraju ključnu ulogu u unaprjeđenju sigurnosti i zdravlja na radu. Stoga agencija svesrdno potiče razvoj novih e-alata za sigurnost i zdravlje na radu te podržava, promiče i širi primjenu postojećih. EU-OSHA je usredotočena na „neprofitne” ili „nekomercijalne” e-alate ili one koji su besplatni za krajnjeg korisnika.

EU-OSHA sudjeluje u razvoju e-alata za sigurnost i zdravlje na radu na sljedeće načine:

 • povezuje dionike (programere, promotore, stručnjake, korisnike) radi rasprave o potrebama i izazovima;
 • dijeli informacije i znanja o tome kako razviti e-alate;
 • potiče razmjenu dobre prakse u vezi s razvojem e-alata;
 • identificira izazove u razvoju e-alata;
 • organizira godišnje sastanke;
 • širi informacije o tome kako učiniti alate prenosivima.

EU-OSHA podržava postojeće alate na sljedeće načine:

 • promiče e-alate putem članaka na portalu OSHwiki;
 • potiče druge institucije, organizacije i države članice na dijeljenje, prihvaćanje i prilagodbu postojećih alata;
 • osigurava platformu za unakrsnu promociju (tj. alati su uključeni u druge projekte ili kampanje ili se promiču putem njih).

Saznajte više o događanjima i radionicama o e-alatima koje provodi EU-OSHA.

Pročitajte članke o e-alatima na platformi OSHwiki kao što su SEIRICH: alat za procjenu kemikalija u radnom okruženju i SUBSPORT – portal za potporu u vezi sa zamjenom