You are here

Dobar OSH (sigurnost i zdravlje na radu) dobar je za poslovanje

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

U teškim gospodarskim vremenima važno je imati na umu da loša sigurnost i zdravlje na radnom mjestu predstavljaju trošak. Usto studije slučajeva pokazuju da je u tvrtci dobro upravljanje OSH-om povezano s poboljšanim učinkom i profitabilnošću.

Prilikom zanemarivanja OSH-a gube svi, od radnika do nacionalnih zdravstvenih sustava. Međutim, to znači da od boljih politika i praksi svi mogu imati koristi.

Prilikom rješavanja problema ozljeda i bolesti koje je moguće izbjeći države s lošim sustavima sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu troše vrijedne resurse. Snažna nacionalna strategija donosi brojne prednosti kao što su:

 • poboljšana produktivnost kroz manju odsutnost zbog bolesti
 • smanjenje troškova zdravstvene skrbi
 • zadržavanje starijih radnika u radnom odnosu
 • poticanje učinkovitijih radnih metoda i tehnologija
 • manji broj osoba koje moraju smanjiti broj radnih sati kako bi se mogle brinuti o članu obitelji

Trošak ozljeda povezanih s radom, bolesti i smrti

Koji su gospodarski učinci dobrog i lošeg upravljanja SZR-om? Važno je da kreatori politika, istraživači i posrednici shvate odgovor na ovo pitanje, ali to zahtijeva kvalitetne podatke. EU-OSHA stoga se želi usmjeriti na ovo pitanje kroz projekt pregleda u dvije faze „Troškovi i pogodnosti sigurnosti i zdravlja na radu” kojemu je cilj razvijanje gospodarskog troškovnog modela za uspostavljanje pouzdanih procjena troškova.

Faza 1: istraživanje velikih razmjera za prepoznavanje i procjenu dostupnih podataka u svim državama članicama koje se mogu upotrijebiti za razvoj modela za izračun troškova.

Rezultat: pregled izvješća o dostupnosti i kvaliteti podataka (2017.).

Faza 2a: izrada približnog gospodarskog troškovnog modela koji se temelji na međunarodnim dostupnim izvorima podataka (u suradnji s Međunarodnom organizacijom rada, Finskom i Singapurom).

Rezultat: izvješće o razvoju približnog modela (2017.).

Faza 2b: razvoj sofisticiranog gospodarskog troškovnog modela na temelju nacionalnih izvora podataka.

Rezultat: izvješće o razvoju sofisticiranog modela (2018.).

U sklopu projekta također će se održati seminar za dionike kako bi se raspravilo o implikacijama modela za politiku i praksu SZR-a u 2018. te o daljnjoj diseminaciji i vrednovanju u 2019. godini. Alat za vizualizaciju podataka i infografike također će omogućiti jednostavan pristup podacima i njihovo vrednovanje.

Koristi za poslovanje

Ne samo da su loša sigurnost i zdravlje na radu trošak za tvrtke, već dobar OSH donosi dividende. Tvrtke s višom razinom standarda sigurnosti i zdravlja uspješnije su i održivije.

Studijama se procjenjuje da na svaki euro uložen u OSH dolazi povrat od 2,2 eura te da je odnos troškova i koristi pri poboljšanju sigurnosti i zdravlja pozitivan.

Gospodarske prednosti dobrog OSH-a za tvrtke, bilo velike bilo male, jesu znatne. Navedimo samo nekoliko primjera. Dobra sigurnost i zdravlje na radnom mjestu:

 • poboljšavaju produktivnost radnika
 • smanjuju odsutnost
 • smanjuju kompenzacijske isplate
 • ispunjavaju zahtjeve ugovornih strana iz javnog i privatnog sektora

Poduzimanje aktivnosti moglo bi donijeti znatne koristi vašoj tvrtki. Saznajte više o uvođenju poboljšanja i upravljanju rizicima ovdje .

Gospodarski poticaji

Diljem Europe uvedene su sheme kojima se organizacije financijski nagrađuje zbog njihovih sigurnih i zdravih radnih mjesta. To obuhvaća:

 • niže premije osiguranja
 • porezne olakšice
 • državne subvencije i potpore

Jedan je od primjera sektor mesarstva u Njemačkoj. Uključenim tvrtkama smanjene su premije zbog promicanja sigurnosti, primjerice kupnjom sigurnih noževa ili organizacijom sigurnosne obuke za vozače.

Shema je donijela sljedeće rezultate:

 • 1 000 prijavljenih nezgoda manje na godišnjoj razini za sektor u Njemačkoj
 • smanjenje troškova procijenjeno na 40 milijuna eura u roku od šest godina
 • na svaki uloženi euro ušteda od 4,81 eura

Osiguravateljima ponuda takvih shema može pomoći pri smanjenju broja, ozbiljnosti i troškova potraživanja.

Saznajte više o g ospodarskim poticajima i kako ih je moguće uvesti:

Dodatni resursi: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety