Plan djelovanja za karcinogene tvari

Poduzimanje mjera za suzbijanje slučajeva raka povezanog s radom

Procjenjuje se da je rak vodeći uzrok smrtnih slučajeva povezanih s radom na području Europske unije. Jasno je da se može učiniti više kako bi se smanjio broj slučajeva oboljenja od raka povezanog s radom i stoga je 25. svibnja 2016. šest europskih organizacija potpisalo sporazum prema kojem su se obvezale na dobrovoljni program djelovanja za podizanje svijesti o rizicima koji proizlaze iz izloženosti karcinogenim tvarima na mjestu rada i za razmjenu dobrih praksi.

Partneri su sljedeći:

Sporazum je obnovljen 28. studenoga 2019. Potpisali su ga finski ministar za socijalna pitanja i zdravstvo te njemački savezni ministar za rad i socijalna pitanja koji su zahvalili Austriji i Nizozemskoj kao i četvorici europskih partnera (Europskoj komisiji, EU-OSHA-i, ETUC-u i organizaciji Business Europe) na njihovu angažmanu.

Potpisnici Sporazuma sastavili su plan djelovanja za program. Države članice, socijalne partnere, poduzeća, istraživačke organizacije i druge organizacije u cijeloj Europi (i izvan nje) potiče se na suradnju.

Pročitajte novi Sporazum kako biste saznali na što su se točno partneri obvezali.

Poboljšanje prevencije u poduzećima

Neke od aktivnosti koje će biti osmišljene i provedene tijekom programa jesu sljedeće:

  • pružanje informacija poslodavcima o graničnim vrijednostima i podizanje svijesti poslodavaca i zaposlenika o opasnostima izlaganja karcinogenim tvarima, posebno u malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima)
  • pružanje informacija poslodavcima o metodama procjene rizika i mogućim mjerama za upravljanje rizikom
  • utjecaj na ponašanje i kulturu u radionicama
  • prikupljanje, opisivanje i omogućavanje dostupnosti brojnih posebnih i isplativih dobrih praksi povezanih s određenim karcinogenim tvarima koje su izvedive za mala i srednja poduzeća
  • poticanje država članica i organizacija da preuzmu uloge mentora ili partnera kroz predvođenje određenog dijela programa djelovanja, na primjer dijela povezanog s određenim skupinama karcinogenih tvari ili s određenim sektorom.

Mala poduzeća s ograničenim iskustvom u provođenju dobrih praksi posebno će imati koristi od tog programa. Bolja bi osviještenost trebala dovesti do inovacija u području postupaka proizvodnje, što bi trebalo omogućiti zamjenu karcinogenih tvari sigurnijim alternativnim tvarima.

Sudjelovanje u planu djelovanja

Navedenih šest organizacija poziva sve da poduzmu potrebne mjere, provode dobre prakse i podižu svijest kako bi se spriječila izloženost karcinogenim tvarima.

Koncept dobrih praksi može se tumačiti u širem smislu: on obuhvaća sve inicijative kojima se pruža podrška radnicima i poslodavcima u zaštiti od karcinogenih tvari na radnom mjestu. Primjeri su sljedeći: tehničke mjere, aktivnosti za podizanje svijesti, alati za procjenu rizika, pristupi sektorske industrije, mjere kulture sprečavanja, suradnja među poduzećima, suradnja među državama članicama, istraživačkim institutima ili gospodarskim sektorima itd.

Organizacije se poziva da objave svoje (predviđene) inicijative i/ili spremnost na suradnju s ostalima u okviru plana djelovanja.

Kako biste prijavili svoju inicijativu, posjetite internetske stranice http://www.roadmaponcarcinogens.eu.

Daljnji postupci

EU-OSHA pomaže u promicanju programa i pružat će potporu partnerima pri organizaciji godišnjeg događaja za podizanje svijesti i procjenu napretka. Osim toga, Kampanja za zdrava radna mjesta za razdoblje 2018. – 2019. EU-OSHA-e bavit će se temom opasnih tvari, čime će biti povezana s planom djelovanja i njegovim ciljevima.

Programom se predviđa niz mjera koje će uključivati nekoliko predsjedništva Vijeća EU-a, a početak provedbe podudara se s predsjedanjem Nizozemske 2016.

Dodatne informacije

Pogledajte plan djelovanja kako biste pronašli sve pojedinosti o planiranim zajedničkim djelovanjima za smanjenje broja slučajeva raka povezanog s radom.

Na portalu OSHwiki možete pronaći povezane članke o sljedećim temama:

EU-OSHA-ina manifestacija iz godišnjeg plana djelovanja - A+A 18. listopada 2017. – sažetak mrežnog seminara

Tijek konferencije o finskom predsjedanju EU-om, 27. – 28. studenoga 2019.

Tijek amsterdamske konferencije o raku povezanom s radom, 23. – 25. svibnja 2016.