You are here

Plan djelovanja za karcinogene tvari

Poduzimanje mjera za suzbijanje slučajeva raka povezanih s radom

Procjenjuje se da je rak vodeći uzrok smrtnih slučajeva povezanih s radom na području Europske unije. Jasno je da se može učiniti više da bi se smanjio broj slučajeva oboljenja od raka povezanih s radom i stoga je 25. svibnja 2016. šest europskih organizacija potpisalo sporazum prema kojem su se obvezale na dobrovoljni program djelovanja za podizanje svijesti o rizicima koji proizlaze iz izloženosti karcinogenim tvarima na mjestu rada i za razmjenu dobrih praksi.

Partneri su sljedeći:

 • austrijsko Savezno ministarstvo rada, socijalnih pitanja i zaštite potrošača
 • BUSINESSEUROPE (europski poslodavci)
 • Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
 • Europska komisija
 • Europska konfederacija sindikata
 • nizozemsko Ministarstvo socijalnih pitanja i zapošljavanja.

Potpisnici Sporazuma sastavili su plan djelovanja za program, koji će trajati od 2016. do 2019. godine. Države članice, socijalne partnere, tvrtke, istraživačke organizacije i druge organizacije diljem Europe (i čak izvan nje) potiče se na suradnju.

Poboljšanje prevencije u tvrtkama

Neke od aktivnosti koje će se uspostaviti i provesti tijekom ove tri godine programa jesu sljedeće:

 • pružanje informacija poslodavcima o graničnim vrijednostima i podizanje svijesti poslodavaca i zaposlenika o opasnostima izlaganja karcinogenim tvarima, posebice u malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi)

 • pružanje informacija poslodavcima o metodama procjene rizika i mogućim mjerama za upravljanje rizikom

 • utjecaj na ponašanje i kulturu u radionicama

 • prikupljanje, opisivanje i omogućavanje dostupnosti brojnih određenih i isplativih dobrih praksi koje su izvedive za mala i srednja poduzeća, u vezi s određenim karcinogenim tvarima

 • poticanje država članica i organizacija da preuzmu uloge mentora ili partnera kroz predvođenje određenog dijela programa djelovanja, primjerice određene skupine karcinogenih tvari ili određenog sektora.

Mala poduzeća s ograničenim iskustvom u provođenju dobrih praksi posebice će imati koristi od ovog programa. Bolja bi osviještenost trebala dovesti do inovacija na području postupaka proizvodnje, što bi trebalo omogućiti zamjenu karcinogenih tvari sigurnijim alternativnim tvarima. 

Daljnji postupci

Ovih šest organizacija poziva svakog da poduzme potrebne mjere, provodi dobre prakse i podiže svijest kako bi se spriječila izloženost karcinogenim tvarima.

Koncept dobrih praksi može se tumačiti u širem smislu: on obuhvaća sve inicijative koje pružaju podršku radnicima i poslodavcima u zaštiti protiv karcinogenih tvari na radu. Primjeri su sljedeći: tehničke mjere, aktivnosti za podizanje svijesti, alati za procjenu rizika, pristupi sektorske industrije, mjere kulture sprečavanja, suradnja između tvrtki, suradnja između država članica, istraživačkih instituta ili gospodarskih sektora itd.

Organizacije se poziva da objave svoje (predviđene) inicijative i/ili spremnost na suradnju s ostalima u okviru plana djelovanja. Očekuje se da će popis biti dostupan od 1. srpnja 2016.

Da biste podnijeli svoju inicijativu, posjetite web-mjesto http://www.roadmaponcarcinogens.eu.

Daljnji postupci

Cilj je da se ovaj program brzo počne provoditi i donositi rezultate. 

EU-OSHA pomaže u promicanju programa i podržavat će partnere pri organizaciji godišnjeg događaja za podizanje svijesti i procjenu napretka. Osim toga, Kampanja za zdrava mjesta rada 2018. – 2019. EU-OSHA-e bavit će se temom opasnih tvari, čime se povezuje s planom djelovanja i njegovim ciljevima.

Programom se predviđa niz mjera koje će obuhvaćati dva predsjedništva Vijeća EU-a, početak se podudara s Nizozemskom 2016. godine, a kraj s Austrijom 2019. godine.

Dodatne informacije

Pročitajte Sporazum da biste saznali na što su se točno partneri obvezali.

Pogledajte plan djelovanja da biste pronašli sve pojedinosti o planiranim zajedničkim djelovanjima za smanjenje broja slučajeva raka povezanih s radom.

Na portalu OSHwiki možete pronaći povezane članke o sljedećim temama:

Pročitajte priopćenje za medije nizozemske nacionalne središnjice za sigurnost i zdravlje na radu

Tijek Konferencije o slučajevima raka povezanima s radom održane u Amsterdamu od 23. do 25. svibnja 2016.