Zakonodavstvo o sigurnosti i zdravlju na radu

Europskim su direktivama postavljeni minimalni zahtjevi i temeljna načela, kao što je načelo prevencije i procjene rizika, te odgovornosti poslodavaca i zaposlenika. Nizom europskim smjernica nastoji se olakšati provedba europskih direktiva te europskih normi koje su donijele europske organizacije za normizaciju.

Daljnje informacije o sigurnosti i zdravlju na radu također se mogu pronaći na internetskoj stranici Glavne uprave za zapošljavanje i socijalna pitanja Europske komisije. Strateškim okvirom EU-a za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2014. – 2020. utvrđuju se ključni strateški ciljevi usmjereni na smanjenje nesreća na radu i profesionalnih bolesti u EU-u.

U sljedećim odjeljcima nalaze se informacije o europskom zakonodavstvu, njegovoj provedbi i ostalim praktičnim dokumentima o sigurnosti i zdravlju na radu razvrstani prema temama.