Praćenje i unapređenje sigurnosti i zdravlja na radu u lancima opskrbe putem okvira za procjenu održivosti

Keywords:

Zbog potrebe za održivošću mijenjaju se poslovne aktivnosti, posebno unutar lanaca opskrbe. U ovom dokumentu istražuju se načini na koje se sigurnost i zdravlje na radu u lancima opskrbe mogu procjenjivati i unapređivati primjenom okvira za procjenu održivosti.

Uz to, razmatraju se čimbenici koji utječu na sigurnost i zdravlje na radu u lancima opskrbe te mogućnosti alata i metoda primijenjenih za procjenu održivosti i uspješnosti u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. U preporukama za tvorce politika, poduzeća koja kupuju, sektorske inicijative i potrošače/krajnje korisnike naglašava se potreba za usklađivanjem kriterija sigurnosti i zdravlja na radu unutar okvira za procjenu održivosti.

Preuzimanje in: en