Plakat – Zaštita radnika u kontekstu klimatskih promjena: aktivnosti EU-OSHA-e

Keywords:

Posljedice klimatskih promjena na sigurnost i zdravlje na radu već djeluju. Ovaj plakat predstavljen je na konferenciji na visokoj razini „Istraživačke perspektive o utjecaju klimatskih promjena na zdravlje” (veljača 2024.), koju je organizirala Glavna uprava Europske komisije za istraživanje i inovacije. Na plakatu se ističu glavna trenutačna i buduća područja rada EU-OSHA-e u rješavanju izazova povezanih s klimatskim promjenama te sa sigurnošću i zdravljem na radu.

Preuzimanje in: en