Nacionalne središnjice

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu mrežna je organizacija sa „središnjicom” u svakoj državi članici i državama članicama Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) te državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama. Time se EU-OSHA-i omogućuje da bude uspješnija u stvaranju zdravijih, sigurnijih i produktivnijih radnih mjesta pružanjem prilika za veću razmjenu informacija.

Nacionalne središnjice, koje svaka vlada imenuje kao EU-OSHA-ina službenog predstavnika u toj državi, u pravilu su nadležna nacionalna tijela za sigurnost i zdravlje na radu te su glavni doprinositelji provedbi EU-OSHA-inih programa rada.

Svaka središnjica upravlja vlastitom tripartitnom mrežom koja se sastoji od vladinih tijela i predstavnika radnika i poslodavaca. Ta mreža pruža početne informacije za rad EU-OSHA-e i mehanizam za širenje proizvoda i informacija nacionalnim dionicima. Usto su središnjice aktivne u planiranju i provedbi kampanji EU-OSHA-e, kao i imenovanju nacionalnih stručnjaka za skupine i seminare Agencije.