Češka Republika

U Češkoj Republici, područje sigurnosti, zdravlja i dobrobiti na radu prvenstveno je u nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike koje brine i o dijalogu sa socijalnim partnerima i Ministarstvom zdravstva Češke Republike. Ovo je područje, do određene mjere, i u nadležnosti češkog Ureda za rudarstvo i Državnog ureda za nuklearnu sigurnost.

Inspekcija rada u okviru „Državnog ureda za inspekciju rada”, zajedno s regionalnim inspektoratima, provodi usklađivanje sa standardima u području sigurnosti na radu i radnih uvjeta. Državno tijelo za zaštitu zdravlja na radu koje je dio Ministarstva zdravstva Češke Republike nadležno je za provedbu standarda u području zdravlja na radu. Češki Ured za rudarstvo provodi usklađivanje sa standardima u području zdravlja i sigurnosti na radu u rudarskoj industriji i prilikom uporabe eksploziva. Državni ured za nuklearnu sigurnost nadležan je za regulatorna pitanja u području ionizirajućeg zračenja.

Trojno Vijeće za sigurnost i zdravlje na radu, savjetodavno tijelo češke Vlade, koordinira aktivnosti brojnih državnih tijela i socijalnih partnera u području sigurnosti i zdravlja na radu. Predsjedatelj Vijeća je ministar rada i socijalne politike.

Češka kontaktna točka koordinira i vodi nacionalnu mrežu za sigurnost i zdravlje na radu. Češki institut za istraživanje sigurnosti na radu (VUBP) i Nacionalni institut za javno zdravlje (SZU) centri su znanja o dobrobiti na radu. Ti centri prikupljaju informacije o sigurnosti, zdravlju i dobrobiti na radu i provode srodna istraživanja.

Focal points' contact details

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1
  128 01
  Prague 2
  Czech Republic
  Contact person: Jaroslav HLAVÍN
  E-mail address:
  jaroslav.hlavin [at] mpsv.cz