Sjeverna Makedonija

Za područje sigurnosti i zdravlja na radu u Republici Sjevernoj Makedoniji nadležan je Državni inspektorat rada, tijelo u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike.

Inspektori Državnog inspektorata rada, sastavnog dijela Ministarstva rada i socijalne politike, provode inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o radnim odnosima, Zakona o sigurnosti o zdravlju na radu, Zakona o inspekciji i radu, Zakona o javnim službenicima, Zakona o zaposlenju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti, Zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje, Zakona o zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakona o zapošljavanju stranaca, Zakona o volontiranju, Zakona u području obrazovanja, Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti od pušenja, kolektivnih pregovora, ugovora o radu, zakonika u području sigurnosti i zdravlja na radu te ostalih propisa (vidjeti ovdje)

Područje sigurnosti i zdravlja na radu višedisciplinarno je područje koje se sastoji od velikog broja propisa koji se odnose na specifičan rad i radne procese. Kao skup mjera, normi i standarda kojima se osigurava stvaranje sigurnih radnih uvjeta u Sjevernoj Makedoniji, područje sigurnosti i zdravlja na radu ustavna je kategorija. Sigurnost i zdravlje u okviru našeg zakonodavstva čine sastavni dio organizacije rada i procesa rada. Kao rezultat toga, svaki je radnik osiguran, što je u skladu s ustavnim načelom zakona o zaštiti na radu za svakog zaposlenika. Složeni pojam „sigurnost i zdravlje na radu” ne znači samo zaštitu zaposlenika od fizičkih ozljeda ili profesionalne bolesti, već i zaštitu njegove psihološke (moralne) osobnosti, što predstavlja složeno pitanje koje postaje sve važnije.

Podaci za kontakt za središnjice

Ministry of Labour and Social Policy
Ul. Dame Gruev 14
1000 Skopje
Sjeverna Makedonija
Contact person:
Darko DOCHINSKI