Sjeverna Makedonija

Za područje sigurnosti i zdravlja na radu u Republici Sjevernoj Makedoniji nadležan je Državni inspektorat rada, tijelo u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike.

Inspektori Državnog inspektorata rada, sastavnog dijela Ministarstva rada i socijalne politike, provode inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o radnim odnosima, Zakona o sigurnosti o zdravlju na radu, Zakona o inspekciji i radu, Zakona o javnim službenicima, Zakona o zaposlenju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti, Zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje, Zakona o zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakona o zapošljavanju stranaca, Zakona o volontiranju, Zakona u području obrazovanja, Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti od pušenja, kolektivnih pregovora, ugovora o radu, zakonika u području sigurnosti i zdravlja na radu te ostalih propisa (vidjeti ovdje)

Područje sigurnosti i zdravlja na radu višedisciplinarno je područje koje se sastoji od velikog broja propisa koji se odnose na specifičan rad i radne procese. Kao skup mjera, normi i standarda kojima se osigurava stvaranje sigurnih radnih uvjeta u Sjevernoj Makedoniji, područje sigurnosti i zdravlja na radu ustavna je kategorija. Sigurnost i zdravlje u okviru našeg zakonodavstva čine sastavni dio organizacije rada i procesa rada. Kao rezultat toga, svaki je radnik osiguran, što je u skladu s ustavnim načelom zakona o zaštiti na radu za svakog zaposlenika. Složeni pojam „sigurnost i zdravlje na radu” ne znači samo zaštitu zaposlenika od fizičkih ozljeda ili profesionalne bolesti, već i zaštitu njegove psihološke (moralne) osobnosti, što predstavlja složeno pitanje koje postaje sve važnije.

Focal points' contact details