Sjeverna Makedonija

Ministarstvo rada i socijalne politike djeluje kao nacionalna središnjica Republike Sjeverne Makedonije i kao službeni predstavnik EU-OSHA-e u toj zemlji. Misija tog ministarstva obuhvaća djelotvorno oblikovanje i provođenje politika u području tržišta rada, socijalne sigurnosti, jednakih mogućnosti te zaštite od diskriminacije i njezina sprječavanja, u skladu s međunarodnim standardima i načelima. Ta se misija ostvaruje u okviru ostvarivanja njegovih ciljeva, među kojima su oni koji se odnose na unaprjeđenje prava radnika s pomoću radnog zakonodavstva usklađenog s direktivama EU-a i konvencijama MOR-a, kao i oni koji se odnose na poboljšanje sustava sigurnosti i zdravlja na radu i zaštite prava radnika te na povećanje kapaciteta za njihovu provedbu.

U svojstvu nacionalne središnjice EU-OSHA-e, Ministarstvo rada i socijalne politike podržava i promiče rad Agencije na nacionalnoj razini, distribuira promotivne i druge materijale povezane sa sigurnošću i zdravljem na radu, omogućuje razmjenu iskustava i najbolje prakse u području sigurnosti i zdravlja na radu, podržava i promiče kampanje za sigurnost i zdravlje na radu (kampanje za zdrava radna mjesta) te organizira manifestacije na temu sigurnosti i zdravlja na radu i/ili sudjeluje u njima i u obilježavanju važnih međunarodnih datuma za područje sigurnosti i zdravlja na radu.

U tu se svrhu često oslanja na Nacionalno vijeće za sigurnost i zdravlje na radu, kao jedinstveno stručno savjetodavno tijelo u području sigurnosti i zdravlja na radu na nacionalnoj razini, koje je osnovala vlada i sastoji se od 15 članova (koji predstavljaju organizacije poslodavaca i radnika, relevantne državne institucije, organizacije civilnog društva koje okupljaju stručnjake za sigurnost na radu i medicinu rada te ustanove visokog obrazovanja).

Focal points' contact details