Nizozemska

Primarnu odgovornost za politiku zdravlja i sigurnosti na radu u Nizozemskoj imaju poslodavac i zaposlenici. Oni moraju postići dogovor o radnim uvjetima, a u izradi nacrta odgovarajućih mjera za zdravlje i sigurnost na radu podržavaju ih sindikati i stručna udruženja. Kad je riječ o zdravlju i sigurnosti u Nizozemskoj, sporazumi o navedenoj temi između poslodavaca i zaposlenika imaju novu značajku – moraju biti sadržani u „Izjavi namjere” za cijeli sektor. Izjava namjere skup je mjera i rješenja među kojima društva u određenom sektoru mogu birati kako bi bila usklađena s pravilima.

Vlada (Ministarstvo socijalne skrbi i zapošljavanja) društvima omogućuje više prostora da prilagode način kojim nastoje promicati dobre uvjete rada. Sva pravila potječu iz Zakona o uvjetima rada (Arbowet), Odluke o uvjetima rada (Arbobesluit) ili iz Propisa o uvjetima rada (Arboregeling) (dostupan puni tekst). Inspektorat za zdravlje i sigurnost odgovoran je za provedbu zakonodavstva. Izjave namjere imaju važnu ulogu u pogledu provedbe. Kontaktna točka mjesto je na kojem se objedinjuje velik dio znanja, informacija i iskustva. Predstavnici udruženja poslodavaca i sindikata surađuju kako bi informacije o sigurnosti i zaštitu na radu koje stižu iz Europe bile svima dostupne i razumljive. Kontaktnu točku vodi TNO Kvaliteta života.

Detaljnije informacije o nizozemskom sustavu sigurnosti i zdravlja na radu, na engleskom i nizozemskom, možete pronaći na internetskoj stranici nizozemske kontaktne točke.

Focal points' contact details