Crna Gora

Nadgledanje provedbe Zakona o sigurnosti na radu („Službeni glasnik Republike Crne Gore” br. 79/04), propisa koji su doneseni na temelju sličnih i ostalih mjera za sigurnost na radu, provodi Ministarstvo rada i socijalne skrbi Crne Gore putem Inspektorata rada ako se zakonom ne utvrdi da nadgledanje provedbe takvih propisa u specifičnim aktivnostima provode druga tijela. Odjel za aktivnosti Inspektorata rada sastavni je dio Inspektorata rada. Odjel vodi Glavni inspektor rada. Službenici u odjelu inspektori su rada koji nadgledaju radne odnose i inspektori rada koji nadgledaju aktivnosti sigurnosti na radu. Uz odgovornosti i ovlasti utvrđene zakonom, Inspektor rada za sigurnost na radu odgovoran je i ovlašten za sljedeće u postupku provedbe inspekcijskog nadzora:  • pregledati opće akte, kolektivne ugovore, ugovore o radu, odluke, potvrde i ostale pojedinačne akte, evidenciju i ostalu dokumentaciju u području sigurnosti na radu;
  • istražiti ozbiljne osobne ozljede na radu, kolektivne nezgode i smrtne slučajeve. Uz aktivnosti Odjela, Socijalno vijeće na trojnoj osnovi osnovano je u skladu sa Zakonom o Socijalnom vijeću („Službeni glasnik Crne Gore, br. 16/07) te je ono preuzelo ulogu Gospodarskog i socijalnog vijeća koje je imalo „trojnu plus” strukturu i koje je obuhvaćalo nevladine organizacije. U Socijalno vijeće nedavno je uvrštena sekcija koja se bavi pitanjima sigurnosti na radu i medicina rada. Koncem 2009. donesena je Strategija za unaprjeđenje zdravlja zaposlenih i zaštite na radu u Crnoj Gori za razdoblje 2010. – 2014. zajedno s Provedbenim akcijskim planom. Socijalni su partneri, uz Vladu Crne Gore, predstavnici Sindikata zaposlenih Crne Gore i predstavnici Sindikata poslodavaca Crne Gore. Značajna ulogu u sustavu zaštite na radu delegirana je Fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja te Fondu zdravstvenog osiguranja u kojemu svi zaposlenici moraju biti osigurani te čija je odgovornost Ministarstvu rada i socijalne skrbi na zahtjev i na mjesečnoj osnovi pružati podatke o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima, bolestima u vezi s radom za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine. Sustav zaštite na radu u Crnoj Gori također uključuje ovlaštene organizacije za zadatke zaštite na radu, odnosno pravne ili fizičke osobe kvalificirane u pogledu ljudskih resursa te organizacijskih, tehničkih i ostalih uvjeta koje propisuje Ministarstvo rada i socijalne skrbi za provođenje sljedećih zadataka:
  1. ispitivanje (ocjenjivanje) tehničke dokumentacije za utvrđivanje uvjeta primjerenosti preventivnih mjera, tehničkih propisa i standarda sigurnosti na radu kako bi se osigurala usklađenost sa zaštitom zaposlenika u zgradama opremljenim detaljnom tehničkom dokumentacijom za procese rada koji će se odvijati unutar te zgrade,
  2. kvalificiranje i provjeravanje kvalifikacije za siguran rad zaposlenika,
  3. poslova iz članka 36. Zakona o sigurnosti na radu,
  4. pripremanje aktivnosti procjene rizika zajedno s predlaganjem mjera uklanjanja rizika,
  5. periodičkih ispitivanja i testiranja opreme, osobne opreme i opreme za sigurnost na radu,
  6. periodičkih ispitivanja i testiranja električnih i ostalih instalacija te
  7. ispitivanje uvjeta radnog okruženja (fizičke, kemijske i biološke nepovoljne okolnosti, osvjetljenje i mikroklima).

Valja spomenuti i ovlaštene zdravstvene ustanove, Udruženje za sigurnost na radu crnogorskih vladinih organizacija i osiguravajuća društva.Focal points' contact details