Belgija

U Belgiji su sigurnost, zdravlje i dobrobit na radnom mjestu u nadležnosti ministra zapošljavanja i njegove administracije, odnosno Savezne javne službe za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog. Belgijsku nacionalnu središnjicu koordinira i njome upravlja navedena administracija.

U okviru te administracije nacionalne središnjice posebno blisko surađuju s Glavnom upravom za humanizaciju rada. Ta je Glavna uprava odgovorna za regulatorna pitanja i brine se za dijalog sa socijalnim partnerima te promicanje dobrobiti na radnom mjestu. Inspekcija rada pod nazivom „Nadzor dobrobiti na radnom mjestu” također je dio te administracije, a nadzire usklađenost sa standardima sigurnosti, zdravlja i dobrobiti na radu.

Misija belgijske nacionalne središnjice sastoji se od sljedećih zadaća:

 • upravljanja tripartitnom mrežom i koordiniranja njome sa svim dionicima u okviru sigurnosti i zdravlja na radu
 • prikupljanja svih relevantnih informacija o sigurnosti i zdravlju na radu s posebnim naglaskom na dobrim praksama
 • aktivnog pridonošenja planu upravljanja EU-OSHA-e
 • širenja svih relevantnih informacija od EU-OSHA-e prema mreži
 • vođenja europske kampanje
 • poticanja i omogućivanja zajedničkih djelovanja između različitih dionika s ciljem poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu u MSP-ovima
 • razvijanja i promicanja sektorskih nacionalnih internetskih interaktivnih alata za procjenu rizika u Belgiji
 • uspostavljanja prekogranične suradnje radi promicanja dobrih praksi i pružanja potpore projektima prevencije.

Korisni resursi

Saznajte sve o dobrobiti na radnom mjestu u Belgiji na mrežnom mjestu belgijskog centra znanja o dobrobiti na radnom mjestu (BeSWIC): http://www.beswic.be/

Inspekcija rada „Nadzor dobrobiti na radnom mjestu”. Ona kontrolira usklađenost sa standardima sigurnosti, zdravlja i dobrobiti na radnom mjestu.

„Ako su vam potrebne informacije povezane s radnim pravom (primjerice o ugovorima o radu), pogledajte mrežno mjesto belgijske inspekcije rada „Nadzor socijalnih zakona”. 

Nismo u mogućnosti pružiti informacije o tim pitanjima.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be