Malta

Nacionalno tijelo nadležno za zdravlje i sigurnost na radu u Malti je Tijelo za zdravlje i sigurnost na radu (OHSA) osnovano Zakonom o OHSA-i XXVII iz 2000. OHSA-u čine članovi odbora koje imenuje ministar uz savjetovanje članova predstavnika triju zainteresiranih strana koji uglavnom predstavljaju poslodavce, zaposlenike i sindikate. Osim toga, OHSA uključuje izvršno tijelo koje ima sljedeće izvršne funkcije:

 • primjenu odredaba Zakona XXVII iz 2000. i svih uredbi ili naloga donesenih u okviru tog zakona;
 • uspostavu strategija uz savjetovanje s glavnim izvršnim službenikom u okviru kojih se može provoditi opća nacionalna politika u području sigurnosti i zdravlja na radu,
 • pružanje savjeta ministru nadležnom za sigurnost i zdravlje na radu u pogledu izrade propisa s ciljem promicanja, održavanja i zaštite visoke razine sigurnosti i zdravlja na radu,
 • praćenje usklađenosti s mjerodavnim zakonima u području sigurnosti i zdravlja na radu i poduzimanje provedbenih mjera,
 • pripremu uredbi ili kodeksa postupanja potrebnih za promicanje, održavanje i zaštitu visoke razine sigurnosti i zdravlja na radu,
 • promicanje širenja informacija o sigurnosti i zdravlju na radu i metoda potrebnih za prevenciju ozljeda na radu, narušavanja zdravlja ili smrti,
 • promicanje obrazovanja i osposobljavanja u području zdravlja i sigurnosti na radu te hitne i prve pomoći na radnom mjestu, (h) usporedbu i analizu podataka i statističkih podataka o ozljedama na radu, lošem zdravlju i smrtnim slučajevima te o pitanjima od važnosti u području sigurnosti i zdravlja na radu,
 • vođenje evidencije o postrojenjima, instalacijama, opremi, strojevima, proizvodima, tvarima ili kemikalijama namijenjenima uporabi na radnom mjestu koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost na radu prema mišljenju tog tijela,
 • provedbu istraga o bilo kakvim pitanjima koja se tiču sigurnosti i zdravlja na radu, kao i istraga s ciljem da se ustanovi razina sigurnosti i zdravlja osigurana na bilo kojem radnom mjestu,
 • promicanje i provedbu znanstvenog istraživanja koje ima za cilj utvrditi bolje načine prevencije narušavanja zdravlja, ozljeda ili smrti na radu,
 • vođenje evidencije o osobama koje su kvalificirane za pružanje savjeta o pitanjima u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt