Danska

Dansko tijelo za radno okruženje koordinira suradnju s Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu i djeluje pod pokroviteljstvom danskog Ministarstva zapošljavanja. To je tijelo nadležno za osiguravanje usklađenosti sa zakonodavstvom u području sigurnosti i zdravlja na radu koje je primjenjivo na sva zanimanja u Danskoj. Međutim, postoje određeni sektori za koje su propisi i njihova provedba u nadležnosti drugih tijela.

 • Dansko tijelo za pomorstvo nadležno je za nadzor plovidbe.
 • Dansko upravno tijelo za civilno zrakoplovstvo nadležno je za nadzor zrakoplovnog sektora.

Tijelo za radno okruženje pomaže u osiguravanju sigurnog, zdravog i sve kvalitetnijeg radnog okruženja putem učinkovitog nadzora te odgovarajućih propisa i informacija. Ako to tijelo ustanovi da se zakonodavstvo u području sigurnosti i zdravlja na radu ne provodi, ono može nametnuti razne sankcije. To tijelo također izrađuje naloge i upute u suradnji s partnerima na tržištu rada. Središnjica tijela je u Kopenhagenu, kao i dva od njegovih šest centara.

Focal points' contact details

 • Danish Working Environment Authority
  Landskronagade 33
  2100
  Copenhagen
  Denmark
  Contact person: Anne-Marie VON BENZON
  E-mail address:
  avb [at] at.dk