Španjolska

Rad kontaktne točke Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu u Španjolskoj, kao i sprječavanje rizika na radu regulirani su Zakonom 31/95 te propisima koji ga dopunjuju ili izmjenjuju. Javna tijela provode politiku u području sprječavanja rizika na radu s ciljem promicanja i poboljšanja uvjeta rada, kontroliranja aktivnosti javnih upravnih tijela koja su nadležna za pitanja o sprječavanju rizika te sudjelovanja poslodavaca i zaposlenika u tim aktivnostima kroz njihove predstavničke organizacije.

Javna upravna tijela nadležna za pitanja u vezi s radom provode sljedeće zadatke: promicanje sprječavanja rizika, tehničko savjetovanje, nadzor nad provedbom zakonodavstva o profesionalnim rizicima i kontrola provedbe te sankcioniranje kršenja zakona. Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radu (INSHT) znanstveno je i tehničko tijelo opće državne uprave.

Kad je riječ o institucijama i tijelima Europske unije, a posebice o Europskoj agenciji za sigurnost i zdravlje na radu i njezinoj mreži, institut djeluje kao nacionalna kontaktna točka kako bi jamčio koordinaciju i širenje informacija na nacionalnoj razini.

Focal points' contact details

 • Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
  Torrelaguna 73
  28027
  Madrid
  Spain
  Contact person: Belen PÉREZ AZNAR
  E-mail address:
  pfocalagenciaeuropea [at] insst.mites.gob.es