Litva

U Litvi, nacionalnu politiku u području sigurnosti i zdravlja na radu provodi Ministarstvo socijalne sigurnosti i rada (zajedno s Ministarstvom zdravlja). Državni inspektorat rada koji djeluje pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne sigurnosti i rada nadležan je za prevenciju nezgoda na radu i profesionalnih bolesti, sigurnost i zdravlje na radu, prevenciju kršenja zakonskih akata kojima su uređena pitanja rada, kao i za nadzor usklađenosti sa Zakonikom o radu Republike Litve i zakonima te standardnim zakonskim aktima kojima su uređeni sigurnost i zdravlje na radu, te za odnose između poslodavaca i zaposlenika u poduzećima, institucijama, organizacijama ili drugim organizacijskim strukturama, neovisno o pravnom obliku te strukture, vrsti i području djelovanja, također i u slučajevima kada je poslodavac fizička osoba (Nacionalni zakon o inspekciji rada br. IX-1768, Žin., 2003., br. 102-4585).


Glavni zakonski akti kojima je u Litvi uređena politika u području sigurnosti i zdravlja na radu te njezina provedba su Zakonik o radu i Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu (br. IX-1672, Žin., 2003., br. 70-3170).


Od 2013. funkciju litavske kontaktne točke Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu obavlja Tehnička služba za nadzor. Kontaktna točka koordinira litavsku informativnu mrežu za sigurnost i zdravlje na radu koju čine organizacije poslodavaca i zaposlenika te znanstvene i javne institucije i tijela koji provode nacionalnu politiku u području sigurnosti i zdravlja na radu.


Focal points' contact details

 • State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija
  Algirdo g. 19
  03213
  Vilnius
  Lithuania
  Contact person: Nerita SOT
  E-mail address:
  nerita.sot [at] vdi.lt