Estonija

U Estoniji, glavni je dokument u području sigurnosti i zdravlja na radu Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu koji je donio estonski parlament Riigikogu, a na osnovi kojeg je razvijeno i propisano nekoliko mjerodavnih uredbi Vlade Republike i ministra socijalne politike (zakon je stupio na snagu 26. srpnja 1999.). U okviru sustava sigurnosti i zdravlja na radu u Estoniji, Ministarstvo socijalne politike čini izvršno tijelo koje uređuje čitavo to područje, pri čemu su njegove dvije strukturne jedinice (Odjel za razvoj radnog životnog vijeka i Odjel za zdravstvenu skrb) izravno uključene u donošenje politika u području sigurnosti i zdravlja na radu. Estonska nacionalna kontaktna točka za EU-OSHA-u djeluje u okviru Ministarstva socijalne politike (Odjel za unapređenje života na radnom mjestu). Mreža kontaktne točke trenutačno uključuje 16 vladinih i nevladinih institucija.

Nacionalna kontaktna točka djeluje kao Agencijin predstavnik u Estoniji u svojstvu tijela koje posreduje između Agencije i te države članice u bitnim aktivnostima te tijela za koordinaciju aktivnosti na razini države članice. Svrha internetske stranice kontaktne točke jest pružati sveobuhvatne informacije o zdravlju i sigurnosti na radu i na nacionalnoj razini i na razini EU-a, a posebno informacije o dobrim praksama i europskim kampanjama. 

Državni nadzor u pogledu radnog prava i usklađenosti sa zahtjevima sigurnosti i zdravlja na radu provodi Inspektorat rada. U sklopu Inspektorata rada dostupna je telefonska linija koju poslodavac i zaposlenici mogu nazvati u slučaju da su im potrebne informacije o radnom pravu i radnom okruženju.

Focal points' contact details

 • Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618
  Tallinn
  Estonia
  Contact person: Kristel PLANGI
  E-mail address:
  kristel.plangi [at] ti.ee