Italija

U Italiji, institucionalni sustav sigurnosti i zdravlja na radu u nadležnosti je Ministarstva rada i zdravlja, u suradnji s regionalnim odborima za koordinaciju i socijalnim partnerima. Njihove nadležnosti uključuju osiguravanje savjeta za razvoj zakonodavstva, aktivnosti nadzora, promicanje zdravlja i pružanje pomoći poduzećima.


Nacionalni informativni sustav za prevenciju na radnom mjestu (SINP) (koji čine Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutarnjih poslova, regije i autonomne pokrajine Trento i Bolzano, INAIL i, uz doprinos CNEL-a, zajednička tijela i institucije u tom sektoru) zadužen je za usmjeravanje, planiranje i procjenu učinkovitosti prevencije nezgoda i profesionalnih bolesti te za upravne nadzorne aktivnosti putem širenja određenih arhiva i stvaranja jedinstvenih baza podataka.


Talijansku kontaktnu točku predstavljaInail, koji koordinira nacionalnu mrežu Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu.


Focal points' contact details