Albanija

Nakon što je u lipnju 2006. potpisala Sporazum i stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Albanija je postala dijelom procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP). U tom je kontekstu postignut znatan napredak u vezi sa zdravljem i sigurnošću na radu. Vlada je izradila nacrt „Nacionalne strategije za zdravlje i sigurnost na radu” koji je potvrdio parlament.

Donesen je nacrt „Zakona o zdravlju i sigurnosti na radu” te se očekuje da će ga parlament odobriti. Uspostavljena je koordinacija među ustanovama koje rade u području zdravlja i sigurnosti na radu i ojačan je socijalni dijalog.

Albansko sudjelovanje u mreži Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) vrlo je važno za provedbu nacionalne sheme zdravlja i sigurnosti na radu jednako kao što je važna i potpora Agencije nacionalnoj kontaktnoj točki.

Nacionalna kontaktna točka ima četiri strateške uloge: organizaciju nacionalne mreže, sudjelovanje u savjetodavnim postupcima Agencije, upravljanje internetskom stranicom nacionalne kontaktne točke i organizaciju kampanje za „Europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu”.

Focal points' contact details

 • Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
  Rr. Dervish Hima
  --
  Tirana
  Albania
  Contact person: Eda BEQIRI
  E-mail address:
  Eda.Beqiri [at] sli.gov.al